Dokumentacja schronu przeciwlotniczego na pl. Inwalidów w Krakowie – I etap

Posted: 16 grudnia, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Dokumentacja schronu przeciwlotniczego na pl. Inwalidów w Krakowie – I etap została wyłączona

Przystąpiliśmy do prac inwentaryzacyjnych jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów przeciwlotniczych w Krakowie.


Rozpoznanie budowli przeciwlotniczych w rejonie Kędzierzyna-Koźla

Posted: 4 listopada, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Rozpoznanie budowli przeciwlotniczych w rejonie Kędzierzyna-Koźla została wyłączona

Celem wyjazdu było zapoznanie się z budowlami przeciwlotniczymi w rejonie Kędzierzyna, z szczególnym uwzględnieniem terenu dawnych zakładów produkcyjnych w rejonie Blachowni Śląskiej.


Rozpoczęcie prac przy nieukończonym polskim schronie bojowym w rejonie Osielca

Posted: 30 października, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Rozpoczęcie prac przy nieukończonym polskim schronie bojowym w rejonie Osielca została wyłączona
Widok na zagajnik w którym znajduje się wylewka nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 roku. fot. Dariusz Pstuś

Rozpoczęto porządkowanie powierzchni i dokumentację pomiarową wylewki nieukończonego, polskiego schronu bojowego z 1939 r. na górze osieleckiej koło Jordanowa (przy maszcie telefonii komórkowej). Prace pozwoliły stwierdzić rozbieżność między rzutem obiektu opublikowanym w  artykule „Ślady polskich ośrodków oporu z 1939 roku „Jordanów, Bystra, Naprawa, Skomielna” z 2003 roku a stanem rzeczywistym w zakresie występowania od strony północnej uskoku rzutu – domniemanej lokalizacji planowanego otworu wejściowego do schronu.


Poszukiwanie reliktów stanowisk obrony przeciwlotniczej lotniska Rakowice-Czyżyny

Posted: 19 października, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Poszukiwanie reliktów stanowisk obrony przeciwlotniczej lotniska Rakowice-Czyżyny została wyłączona

Celem badań terenowych było odnalezienie śladów dawnej infrastruktury stanowisk obrony przeciwlotniczej na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. W trakcie prac udało się rozpoznać kilka budowli schronowych oraz słabo czytelnych reliktów stanowisk obrony przeciwlotniczej.


Oczyszczanie oraz dokumentacja niemieckiego schronu dla wieży czołgowej w Kossowej – I etap

Posted: 16 października, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Oczyszczanie oraz dokumentacja niemieckiego schronu dla wieży czołgowej w Kossowej – I etap została wyłączona

Rozpoczęliśmy pierwszy etap prac przy oczyszczaniu oraz inwentaryzacji częściowo zniszczonego wybuchem schronu typu Ringstand, przeznaczonego jako podbudowa pod wieżę czołgową. Schron do tego momentu był błędnie rozpoznawany jako konstrukcja typu Ringstand 58c. Schron zlokalizowany jest na niemieckiej linii umocnień z 1944 roku (OKH-Stellung b-1) w miejscowości Kossowa.


Oczyszczanie płyty fundamentowej nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 r. w rejonie Łazisk k. Mikołowa

Posted: 16 października, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Oczyszczanie płyty fundamentowej nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 r. w rejonie Łazisk k. Mikołowa została wyłączona

Na zaproszenie badacza fortyfikacji międzywojennych, p. Jerzego Sadowskiego, wzięto udział w oczyszczeniu płyty fundamentowej nieukończonego, polskiego schronu bojowego z 1939 r. w rejonie Łazisk k. Mikołowa. Zakres prowadzonych prac poszerzono o wykonanie dokumentacji pomiarowej obrysu i ukształtowania powierzchni płyty. Pozwoliła ona określić rozmieszczenie i geometrię planowanych pomieszczeń oraz klasę odporności konstrukcji.

 


Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – wyniki badań

Posted: 16 września, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – wyniki badań została wyłączona

Wyniki prac przekazano Starostwu oraz Dyrekcji Muzeum Historycznego. Badania w dalszym ciągu trwają. Docelowo obiekty mają zostać udostępnione do zwiedzania po odpowiednich pracach zabezpieczających. Trwa przygotowanie szerszego opracowania na temat wzmiankowanych obiektów.


Rozpoczęcie prac badawczych przy płycie fundamentowej polskiego schronu bojowego z 1939 roku w rejonie Przyborowa

Posted: 16 września, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Rozpoczęcie prac badawczych przy płycie fundamentowej polskiego schronu bojowego z 1939 roku w rejonie Przyborowa została wyłączona
Piotr Leonowicz podczas prac inwentaryzacyjnych. fot. Dariusz Pstuś 2008

Rozpoczęto oczyszczanie powierzchni i dokumentację pomiarową płyty fundamentowej nieukończonego, polskiego schronu bojowego (kryptonim roboczy P-3) z 1939 r. w rejonie Przyborowa k. Jeleśni. W efekcie przeprowadzonych prac zweryfikowano wcześniejsze ustalenia zespołu badawczego pracującego pod kierunkiem dr. Mirosława Holewińskiego w latach 80-tych XX w., korygując nieścisłości i uzupełniając je o szereg nowych informacji na temat ukształtowania powierzchni płyty i widocznych elementów zbrojenia.


Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – II etap prac

Posted: 24 sierpnia, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – II etap prac została wyłączona
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W trakcie wstępnych badań udało się zlokalizować dwa niemieckie obiekty bojowe wybudowane w ramach Galicyjskiej Linii Granicznej (Galizische Grenzstellung) w latach 1940-44.


Dokumentacja pomiarowa pozostałości polskiej „Wartowni nr 3” z 1933/34 r. na Westerplatte (Gdańsk)

Posted: 10 sierpnia, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Dokumentacja pomiarowa pozostałości polskiej „Wartowni nr 3” z 1933/34 r. na Westerplatte (Gdańsk) została wyłączona

Rozpoczęto dokumentację pomiarową pozostałości polskiej Wartowni nr 3 z 1933/34 r. na Westerplatte (Gdańsk). Wykonana została zasadnicza część pomiarów konstrukcji „kabin bojowych” i łączącej jej poterny, rozpoczęto pomiary zachowanych reliktów wyposażenia instalacyjnego.


Niemiecki punkt oporu b1-Stellung z 1944 roku w rejonie Czułówka

Posted: 3 sierpnia, 2008 | Author: | Filed under: b1-Stellung, badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Niemiecki punkt oporu b1-Stellung z 1944 roku w rejonie Czułówka została wyłączona
Schron Regelbau 668. fot. Dariusz Pstuś

Celem wyjazdu było zlokalizowanie obiektów oraz ich eksploracja. W efekcie wykonanych prac przygotowany został artykuł opublikowany w miesięczniku „Odkrywca”.


Pozycja Odry – pierwsza wizyta

Posted: 19 czerwca, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje, oderstellung | Możliwość komentowania Pozycja Odry – pierwsza wizyta została wyłączona
Elewacja wejściowa schronu bojowego z widoczną strzelnicą obrony. fot. Dariusz Pstuś 2008

Wyprawa w czerwcu 2008 roku zapoczątkowała badania Pozycji Odrzańskiej przez członków grupy Cztery Historie. Podczas wyjazdu zapoznano się z budowlami obronnymi znajdującymi się w rejonie na zachód od Wrocławia i Krosna Odrzańskiego oraz na północ od Czerwieńska.


Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – I etap prac (rozpoznanie)

Posted: 16 maja, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – I etap prac (rozpoznanie) została wyłączona

Grupa Cztery Historie otrzymała zaproszenie do prac inwentaryzacyjnych na wzgórzu zamkowym w Sanoku. Stroną zapraszającą było sanockie Starostwo Powiatowe.


Inwentaryzacja obiektów Pozycji Pomorskiej w rejonie Sępolna Wielkiego k. Białego Boru

Posted: 16 maja, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje, pommernstellung, pozycja pomorska | Możliwość komentowania Inwentaryzacja obiektów Pozycji Pomorskiej w rejonie Sępolna Wielkiego k. Białego Boru została wyłączona

Wyjazd miał na celu zlokalizowanie obiektów, datowanie oraz wykonanie inwentaryzacji rysunkowej zachowanych schronów bojowych odcinka „Karz.”.


Polski schron dla ckm i armaty przeciwpancernej z 1939 r. w Krzyżowej – prace porządkowe

Posted: 23 kwietnia, 2008 | Author: | Filed under: fortyfikacje, prace badawcze, prace porządkowe | Możliwość komentowania Polski schron dla ckm i armaty przeciwpancernej z 1939 r. w Krzyżowej – prace porządkowe została wyłączona

Wykonano prace porządkowe w obrębie polskiego schronu ckm i armaty przeciwpancernej z 1939 r. w Krzyżowej k. Jeleśni. Z wnętrza pomieszczeń usunięta została warstwa ziemi, naniesionej w ciągu ostatnich 69 lat. Przeprowadzone prace umożliwiły zarejestrowanie śladów technologii budowy schronu widocznych w powierzchni posadzki i w dolnej partii ścian.


Fortyfikacje niemieckiej linii a-2 w rejonie Woli Podmiejskiej k. Miechowa – badania terenowe

Posted: 16 kwietnia, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Fortyfikacje niemieckiej linii a-2 w rejonie Woli Podmiejskiej k. Miechowa – badania terenowe została wyłączona

Celem wyjazdu było zlokalizowanie oraz zinwentaryzowanie reliktów umocnień wybudowanych w drugiej połowie 1944 roku. Zebrane informacje wykorzystane zostaną do publikacji.


Wyjazd terenowy na Pozycję Pomorską

Posted: 3 kwietnia, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje, pommernstellung, pozycja pomorska | Tags: , | Możliwość komentowania Wyjazd terenowy na Pozycję Pomorską została wyłączona
Schron Zw. 4a z odcinka Czechów przed remontem. fot. Piotr Leonowicz 2008

Celem wyjazdu było zapoznanie się z fortyfikacjami Pozycji Pomorskiej oraz zaplanowanie dalszych prac badawczych w roku 2008.