Zdjęcia lotnicze – Aerials – Luftbilder

 

Historyczne zdjęcia lotnicze są niezmiernie przydatnym źródłem informacji. Utrwalony na nich obraz stanowi przedmiot wielozakresowej interpretacji i analizy. Grupa Cztery Historie korzysta z tego typu źródeł od szeregu lat, zarówno na potrzeby własnych badań, jak i przeprowadzając kwerendy dla instytucji oraz osób prywatnych. W swoich zbiorach posiadamy inwentarze na podstawie których wyszukujemy zdjęcia z odpowiednich interesujących rejonów Polski lub innych fragmentów Europy. W swoich badaniach w większości opieramy się na źródłach niemieckich, amerykańskich oraz brytyjskich.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do działu kontakt.

 

Nasze wpisy powiązane z tematem zdjęć lotniczych:

Znikający krajobraz forteczny Sępolna Wielkiego (Pozycja Pomorska)