Fotogrametria i fortyfikacje – schron bojowy Zw. 3 (Pozycja Pomorska)

Schron bojowy Zw.3 w Czechowie (Pozycja Pomorska)

Schron bojowy Zw.3 w Czechowie (Pozycja Pomorska)

Schron bojowy o sygnaturze Zw. 3 (schron nr 3 odcinka Zechow) wybudowany został w 1937 roku. Zlokalizowany jest pomiędzy nasypem linii kolejowej a rzeką Wartą, w południowej części miejscowości Czechów. Głównym zadaniem schronu była obrona znajdującej się niedaleko przeprawy. Schron wyposażony został w stanowiska bojowe dla dwóch karabinów maszynowych MG08, umieszczonych odpowiednio za płytami 10P7 oraz 7P7. Schron maskowany był na podpiwniczenie budowli cywilnej, którą umieszczono na jego stropie. W okresie powojennym budynek rozebrano a schron został częściowo uszkodzony w skutek odzysku płyt stalowych osłaniających strzelnice.

Wizja lokalna skłoniła nas do podjęcia prac dokumentacyjnych obecnego stanu schronu. Zw. 3 był pierwszą konstrukcją, w której użyliśmy techniki fotogrametrycznej do zobrazowania całej bryły. W tym celu wykonano szereg fotogramów niezbędnych do uzyskania trójwymiarowej wizualizacji obiektu. Efekt nie jest idealny, ale dokumentuje nasze zmagania z tematem.

Kolejnym etapem prac była próba uzyskania możliwie najszczegółowszego obrazu pomieszczenia bojowego, za usuniętą obecnie, płytą 10P7.

Do schronu na pewno powrócimy w najbliższych miesiącach aby zebrać materiał do lepszej wizualizacji.