Pozycja Pomorska – Pommernstellung – Wał Pomorski

Pozycja Pomorska - Pommernstellung - Wał Pomorski

Obiekt dowodzenia z rejonu Sępolna Wlk. k. Białego Boru, wybudowany w latach 1937-38

Nazwa: Pozycja Pomorska – Pommernstellung – Wał Pomorski

Lata budowy: 1931-1939, 1944

Liczba obiektów: 800-900

Długość linii:ok. 235 km

Rodzaje obiektów żelbetowych: stanowisko CKM (MG-Schartenstand), obiekty bierne (Unterstand), obserwacyjne, dowodzenia, mieszane, B-Werki, zapory hydrotechniczne.

Inne obiekty: wieże obserwacyjne, łącznice telefoniczne, ujęcia wody, stanowiska bojowe Ringstand 58c.

Cel i zakres badań: zlokalizowanie obiektów w terenie, inwentaryzacja obiektów (pomiary, ustalenie typów wyposażenia i pancerzy), rozpoznanie przebiegu i granic odcinków taktycznych oraz dywizyjno-pułkowych, wytypowanie obiektów charakterystycznych dla poszczególnych okresów budowlanych, sporządzenie katalogu obiektów, analiza możliwości włączenia fortyfikacji do ruchu turystycznego.

Opracowania:

 1. G. Urbanek, Perełka” spod Prusinowa, „Odkrywca” 10 (105) 2007, s. 46-48.
 2. G. Urbanek, M. Wojtasik, Umocnienia Wału Pomorskiego – odcinek Strączno, „Forteca” nr 24-25 (1-2)/2007, s. 44-56.
 3. G. Urbanek, Fortyfikacje Pozycji Noteckiej pod Starymi Bielicami, „Odkrywca”, nr 7 (114) 2008, s. 54-56.
 4. G. Urbanek, Schron bojowy Zw 4a w Czechowie, „Odkrywca”, nr 5 (124) 2009, s. 61-63.
 5. G. Urbanek, Pozycja Pomorska, węzeł obronny pod Głuskiem, „Odkrywca” nr 4 (135) 2010, s. 68-73.
 6.  G. Urbanek, Umocnienia Pozycji Pomorskiej w Drawieńskim Parku Narodowym – węzeł obronny „Pustelnia”, [w:] Pozycja Pomorska. Studia na dziejami fortyfikacji w dolinie Noteci, red. J. Sadowski, Gliwice 2011, s. 32-39.
 7.  G. Urbanek, K. Michalak, Most w Starym Osiecznie i przepust w Zdroisku jako przykład blokad przeciwtransportowych III Rzeszy, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 18, Gorzów 2011, s. 119-129.
 8. G. Urbanek, M. Wojtasik, Ciężki schron bojowy Pz.W. 921 pod Starym Osiecznem – próba rekonstrukcji, [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t.8, red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2011, s. 199-204.
 9. K. Michalak, J. Wajda, Fortyfikacje Pozycji Pomorskiej jako walor kulturowy Drawieńskiego Parku Narodowego, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 18, Gorzów 2011, s. 131-150. [dostęp]
 10. D. Pstuś, Grupa Warowna „Góra Śmiadowska”, „Odkrywca” nr 11 2010, s. 59-63.
 11. D. Pstuś, Cztery Historie” na Górze Śmiadowskiej. Podsumowanie badań fortyfikacji Pozycji Pomorskiej w rejonie Łączno-Dąbrowica, „Odkrywca” nr 3 2014, s. 58-64.
 12. D. Pstuś, Schron dowodzenia na terenie dawnych koszar w Wałczu, „Cztery Historie”, nr 1 (2) 2015, s. 60-75.