Fotogrametria – Photogrammetry

Poniżej znajdują się odsyłacze do naszych krótkich opracowań związanych z praktycznym wykorzystaniem fotogrametrii:

Fotogrametria i fortyfikacje – Czechosłowacki schron bojowy R-S 86 „U paseky”

Inwentaryzacja pomieszczenia łączności schronu Kro. S. 5 w Wałczu (Pozycja Pomorska)

Inwentaryzacja schronów zespołu koszarowego w Wałczu (Pozycja Pomorska)

Łączność telefoniczna w wybranych obiektach Festungsfront Oder-Warthe-Bogen – opracowanie

Fotogrametria i fortyfikacje – schron bojowy Zw. 3 (Pozycja Pomorska)