Würzburg-Riese-Gerät w Republice Czeskiej (Ondřejov oraz Lešany)

Posted: 15 sierpnia, 2019 | Author: | Filed under: badania terenowe, fotogrametria, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Würzburg-Riese-Gerät w Republice Czeskiej (Ondřejov oraz Lešany) została wyłączona
Würzburg-Riese-Gerät w Astronomický ústav AV ČR – Ondřejov. fot. Janusz Serwin

Korzystając z pobytu w Czechach postanowiliśmy zapoznać się z ofertą instytucji posiadających w swoich zbiorach urządzenia związane z niemiecką techniką radarową.

Read the rest of this entry »

Niemiecka stacja radarowa „Tatzelwurm“ w rejonie Tarnowa – badania reliktów

Posted: 26 kwietnia, 2016 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Niemiecka stacja radarowa „Tatzelwurm“ w rejonie Tarnowa – badania reliktów została wyłączona

Na zdjęciu z kol. Alkalim fundament odciągu masztu antenowego niemieckiego radaru typu FuMG 402 „Wassermann” M IV

Korzystając z spotkania z niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie niemieckich radarów – kolegą Alakalim – udaliśmy się na wspólne badania pozostałości po stacji radarowej o kryptonimiem „Tatzelwurm“ w rejonie Tarnowa.

Zbliżenie na fundament odciągu masztu antenowego niemieckiego radaru typu FuMG 402 „Wassermann” M IV


Niemieckie schrony przeciwlotnicze w Krakowie – inwentaryzacja

Posted: 16 stycznia, 2016 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Niemieckie schrony przeciwlotnicze w Krakowie – inwentaryzacja została wyłączona

Wnętrze jednej z szczelin przeciwlotniczych

Kontynuując prace rozpoczęte w 2008 roku dotarliśmy do kolejnych obiektów podziemnych które wymagają inwentaryzacji ze względu na planowane w ich rejonie inwestycje. Podsumowanie badań w tym temacie zamieszczone zostanie w planowanej publikacji dotyczącej garnizonu oraz fortyfikacji Krakowa w latach 1939-1945.

Fragment archiwalnej dokumentacji technicznej szczeliny przeciwlotniczej


Inwentaryzacja stanowisk artylerii plot. w sąsiedztwie fortu 31 „św. Benedykt” w Krakowie

Posted: 17 grudnia, 2013 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Inwentaryzacja stanowisk artylerii plot. w sąsiedztwie fortu 31 „św. Benedykt” w Krakowie została wyłączona

Podstawa działa plot. w sąsiedztwie fortu 31 „św. Benedykt”

Celem uzyskania materiału porównawczego z wykonaną wcześniej dokumentacją niemieckiego stanowiska armaty przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej na Grzegórzkach, uprzątnięto część platformy i wykonano dokumentację pomiarową analogicznego stanowiska zachowanego w sąsiedztwie fortu 31 „św. Benedykt” w Krakowie. Prace potwierdziły zbieżność formy cokołu-fundamentu w obu lokalizacjach przy odmiennym rozwiązaniu otaczającej platformy.


Dokumentacja podstawy armaty przeciwlotniczej – Kraków-Grzegórzki

Posted: 17 kwietnia, 2012 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Dokumentacja podstawy armaty przeciwlotniczej – Kraków-Grzegórzki została wyłączona

Niesprecyzowana przyszłość powojskowego terenu na Grzegórzkach (plany budowy kompleksu filharmonii krakowskiej) doprowadziła do decyzji wykonania dokumentacji pomiarowej, zidentyfikowanej tam uprzednio, niemieckiej podstawy armaty przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej. Mimo silnego przysypania stanowiska wtórnie nawiezioną ziemią, udało się wykonać zarówno pomiar cokołu jak i uchwycić szerokość i grubość otaczającego go platformy.


Odkrycie reliktów baterii plot. przy forcie 17 „Luneta Grzegórzecka” w Krakowie

Posted: 16 listopada, 2011 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Odkrycie reliktów baterii plot. przy forcie 17 „Luneta Grzegórzecka” w Krakowie została wyłączona

Podstawa jedynego zachowanego stanowiska artylerii przeciwlotniczej przy forcie nr 17 „Luneta Grzegórzecka”

Opuszczony przez wojsko teren nad Wisłą na Grzegórzkach, w którego centrum znajdują się pozostałości austro-węgierskiego fortu 17 „Luneta Grzegórzecka” odsłonił kolejną tajemnicę. W jego południowo-wschodniej części zidentyfikowano, na wpół zasypaną, podstawę niemieckiej armaty przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej. Podstawa, konstrukcji analogicznej jak znane np. z rejonu półbastionu VIII na Krzemionkach, stanowiła pierwotnie element sześciodziałowej baterii. Pozostałe stanowiska zostały jak się zdaje zlikwidowane w ramach późniejszych przekształceń tego terenu.


Dokumentacja zespołu dwóch niemieckich krytych szczelin przeciwlotniczych z okresu II wojny światowej w ogrodach klasztoru Kapucynów w Krakowie

Posted: 16 lipca, 2009 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Dokumentacja zespołu dwóch niemieckich krytych szczelin przeciwlotniczych z okresu II wojny światowej w ogrodach klasztoru Kapucynów w Krakowie została wyłączona

Niemiecka szczelina przeciwlotnicza z 1944 roku – inwentaryzacja wykonana przez grupę Cztery Historie

Na zaproszenie opiekuna Studenckiego Koła Naukowego „Architektura Militaris” Politechniki Krakowskiej wzięto udział w wykonywaniu dokumentacji pomiarowej zespołu dwóch niemieckich krytych szczelin przeciwlotniczych z okresu II wojny światowej w ogrodach klasztoru Kapucynów w Krakowie. Prace zrealizowano w związku z mającą nastąpić rozbiórką części obiektu. Z inicjatywy „4H” powiększono zakres i szczegółowość opracowania. Umożliwiło to przeprowadzenie rejestracji nie tylko konstrukcji budowlanej obiektu ale także m.in. śladów jego wyposażenia. Wyniki prac uzupełniło pozyskanie z archiwum miejskiego archiwalnego planu obiektu południowego co pozwoliło uzupełnić dokumentację o rekonstrukcję pierwotnego układu niezachowanych wejść od strony ulicy Studenckiej.


Inwentaryzacja schronu plot. na pl. Inwalidów w Krakowie – II etap

Posted: 10 lutego, 2009 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Inwentaryzacja schronu plot. na pl. Inwalidów w Krakowie – II etap została wyłączona

Kontynuacja prac inwentaryzacyjnych jednego z zachowanych w Krakowie ukryć przeciwlotniczych (szczeliny przeciwlotniczej) wybudowanej na początku 1944 roku.


Dokumentacja schronu przeciwlotniczego na pl. Inwalidów w Krakowie – I etap

Posted: 16 grudnia, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Dokumentacja schronu przeciwlotniczego na pl. Inwalidów w Krakowie – I etap została wyłączona

Przystąpiliśmy do prac inwentaryzacyjnych jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów przeciwlotniczych w Krakowie.


Rozpoznanie budowli przeciwlotniczych w rejonie Kędzierzyna-Koźla

Posted: 4 listopada, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Rozpoznanie budowli przeciwlotniczych w rejonie Kędzierzyna-Koźla została wyłączona

Celem wyjazdu było zapoznanie się z budowlami przeciwlotniczymi w rejonie Kędzierzyna, z szczególnym uwzględnieniem terenu dawnych zakładów produkcyjnych w rejonie Blachowni Śląskiej.


Poszukiwanie reliktów stanowisk obrony przeciwlotniczej lotniska Rakowice-Czyżyny

Posted: 19 października, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Poszukiwanie reliktów stanowisk obrony przeciwlotniczej lotniska Rakowice-Czyżyny została wyłączona

Celem badań terenowych było odnalezienie śladów dawnej infrastruktury stanowisk obrony przeciwlotniczej na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. W trakcie prac udało się rozpoznać kilka budowli schronowych oraz słabo czytelnych reliktów stanowisk obrony przeciwlotniczej.