Zamek w Sanoku i niemieckie fortyfikacje

Piotr Leonowicz podczas tworzenia dokumentacji fotograficznej na potrzeby opracowania, sierpień 2008 r. – fot. Dariusz Pstuś

Grupa “Cztery Historie” otrzymała zaproszenie do prac inwentaryzacyjnych na wzgórzu zamkowym w Sanoku. Stroną zapraszającą było sanockie Starostwo Powiatowe. W trakcie wstępnych badań udało się zlokalizować dwa niemieckie obiekty bojowe wybudowane w ramach Galicyjskiej Linii Granicznej (“Galizische Grenzstellung”) w latach 1940-44. Wyniki prac przekazano Starostwu oraz Dyrekcji Muzeum Historycznego. Badania w dalszym ciągu trwają. Docelowo obiekty mają zostać udostępnione do zwiedzania po odpowiednich pracach zabezpieczających. Trwa przygotowanie szerszego opracowania na temat wzmiankowanych obiektów.

Zobacz informację na temat prowadzonych prac na witrynie Starostwa Powiatowego w Sanoku: http://www.powiat-sanok.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-3-30

Widok od strony dziedzińca na skrzydło zamkowe w Sanoku – fot. Dariusz Pstuś

Wnętrze pomieszczenia bojowego na wzgórzu zamkowym w Sanoku. Strzelnica pozbawiona jest osłony 3 cm płyty stalowej zniszczonej wybuchem – fot. Dariusz Pstuś

Piotr Leonowicz w trakcie oczyszczania otworu strzelniczego przed rozpoczęciem inwentaryzacji schronu – fot. Dariusz Pstuś