Góra Śmiadowska – badania zespołu umocnień Pozycji Pomorskiej

Góra Śmiadowska – badania zespołu umocnień Pozycji Pomorskiej

Wizualizacja dolnej kondygnacji głównego obiektu wejściowego - Pz.W. 975

Wizualizacja dolnej kondygnacji głównego obiektu wejściowego – Pz.W. 975. Dariusz Pstuś 2009

Badania rozpoczęto w 2008 roku. Impulsem była informacja o planowanym zasypaniu pozostałości umocnień, w skład których wchodzi sześć obiektów wybudowanych w latach 1933-1936, połączonych podziemną komunikacją. W trakcie badań uzyskano szereg informacji, które pozwoliły na przygotowanie dwóch artykułów omawiających konstrukcje oraz wyposażenie schronów. Ze względu na niedostępność niektórych partii obiektów – badania zakończą się w momencie odsłonięcia wszystkich pomieszczeń, ich zinwentaryzowania oraz opracowania rysunkowego.

  1. Pstuś D., Grupa Warowna „Góra Śmiadowska”, „Odkrywca” nr 11 2010, s. 59-63.
  2. Pstuś D., Cztery Historie” na Górze Śmiadowskiej. Podsumowanie badań fortyfikacji Pozycji Pomorskiej w rejonie Łączno-Dąbrowica, „Odkrywca” nr 3 2014, s. 58-64.

W skład zespołu wchodzą: Dariusz Pstuś, Sascha Sabien, Krzysztof Michalak, Piotr Leonowicz oraz osoby współpracujące z grupą.

Status projektu: w trakcie realizacji.

Planowany czas zakończenia: nieznany, prace prowadzone na terenie Góry Śmiadowskiej przez zarządców nie mają określonego harmonogramu.

Rzut górnej kondygnacji głównego obiektu wejściowego. Rys. Dariusz Pstuś 2009

Rzut górnej kondygnacji głównego obiektu wejściowego. Rys. Dariusz Pstuś 2009

Warto przeczytać: https://4historie.pl/grupa-cztery-historie-podsumowanie-2016-roku/