Skład i krótka charakterystyka osób tworzących Cztery Historie

Grupa Cztery Historie skupia badaczy i pasjonatów historii, architektury obronnej oraz dziedzictwa kulturowego. Poniżej przedstawiamy skład oraz krótkie charakterystyki osób współtworzących grupę oraz ich dorobek w zakresie publikacji i opracowań.

Piotr Leonowicz / Grupa Cztery Historie / 4historie.plPiotr Leonowicz

Architekt. Zagadnieniami związanymi z historycznymi fortyfikacjami zajmuje się od 1992 roku. Badania, koncentrujące się początkowo na austriackiej Twierdzy Kraków (II poł. XIX w. – pocz. XX w.), rozszerzały się stale na kolejne szkoły fortyfikacyjne i okresy historyczne. Aktualnie w centrum zainteresowania pozostaje głównie fortyfikacja polska okresu międzywojennego (w szczególności fortyfikacja górska) i fortyfikacje na terenie Irlandii a z zagadnień ogólnych: teoria i praktyka walki fortecznej oraz współczesne działania na rzecz ochrony i rewaloryzacji budowli obronnych. Członek Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. Uczestnik programów dokumentacji i ochrony twierdz Kraków i Przemyśl, austro-węgierskich fortyfikacji polowych w Małopolsce oraz schronów Pozycji Granicznej Galicja w rejonie Sanoka. Członek grupy eksperckiej w programie rejestracji obiektów i krajobrazu warownego Twierdzy Pola (Chorwacja). Autor i współautor opracowań architektonicznych, historycznych, krajobrazowych, konserwatorskich i projektowych dotyczących fortyfikacji. Organizator, koordynator oraz autor szeregu referatów w ramach dwuletniego cyklu spotkań naukowych KO TPF. Prowadzący bloga: http://fortyfikacjawalczaca.blogspot.com/

Grzegorz Urbanek / Grupa Cztery Historie / 4historie.plGrzegorz Urbanek

Historyk. Regionalista. Organizator konferencji naukowych dotyczących historii regionu lubuskiego oraz fortyfikacji. Autor i współautor opracowań historycznych, w szczególności dotyczących wybranych aspektów niemieckiej fortyfikacji z lat 1925-1945.

Dariusz Pstuś / Grupa Cztery Historie / 4historie.plDariusz Pstuś

Pasjonat fotografii, historii i niemieckiej architektury militarnej. Autor i współautor opracowań historycznych, konserwatorskich i artykułów dotyczących fortyfikacji.

Wojciech Opyrchał / Grupa Cztery Historie / 4historie.plWojciech Opyrchał

Pasjonat fotografii, historii i architektury militarnej.

Krzysztof Michalak / Grupa Cztery Historie / 4historie.plKrzysztof Michalak

Biolog. Przyrodnik i pasjonat fortyfikacji niemieckich. Opiekun jednego z obiektów bojowych Pozycji Pomorskiej (schron Zw. 4a w Czechowie).

Sascha Sabien

Nauczyciel geografii, historii i języka polskiego w Niemczech. Zajmuje się badaniami nad fortyfikacjami niemieckimi z lat 1919-1945 znajdującymi się na dawnej wschodniej granicy. Członek niemieckiego Towarzystwa INTERFEST e.V. Autor i współautor opracowań i artykułów dotyczących niemieckich fortyfikacji.

Bibliografia osób należących do grupy Cztery Historie:

 1. G. Urbanek, M. Wojtasik, Most ufortyfikowany w Obornikach Wielkopolskich, „Forteca” nr 20-21 (1-2)/2006, s. 76-79.
 2. G. Urbanek, „Perełka” spod Prusinowa, „Odkrywca” 10 (105) 2007, s. 46-48.
 3. G. Urbanek, Historia i architektura zespołu rezydencjonalnego cystersów bledzewskich w Starym Dworku, [w:] Ziemia Międzyrzecka. Ze studiów nad dziejami i tożsamością, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2007, s. 57-64.
 4. G. Urbanek, M. Wojtasik, Umocnienia Wału Pomorskiego – odcinek Strączno, „Forteca” nr 24-25 (1-2)/2007, s. 44-56.
 5. G. Urbanek, Fortyfikacje Pozycji Noteckiej pod Starymi Bielicami, „Odkrywca”, nr 7 (114) 2008, s. 54-56.
 6. G. Urbanek, Most obrotowy D812 w Starym Dworku, „Odkrywca”, nr 4 (111) 2008, s. 50-52.
 7. G. Urbanek, Co z mostem w Starym Dworku?, „Powiatowa” nr 4 2008, s. 12.
 8. G. Urbanek, System obronny Pozycji Trzcielskiej (1937-39, 1944) – historia i struktura na tle specyfiki niemieckich linii mobilizacyjnych, [w:] Ziemia Międzyrzecka. Studia z historii i kultury, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2008, s. 73-84.
 9. G. Urbanek, Kilka uwag na temat obiektów bojowych Frontu Fortecznego Łuku Odry-Warty zlokalizowanych w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. VII, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2009, s. 129-142.
 10. G. Urbanek, Schron bojowy Zw 4a w Czechowie, „Odkrywca”, nr 5 (124) 2009, s. 61-63.
 11. G. Urbanek, Niemiecka stacja radiolokacyjna „Tirstein” pod Trzcielem, Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. VIII, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2010, s. 79-86.
 12. G. Urbanek, Pozycja Pomorska, węzeł obronny pod Głuskiem, „Odkrywca” nr 4 (135) 2010, s. 68-73.
 13. G. Urbanek, Castellum Rokitno. Czy Rokitno było twierdzą?, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. IX, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz 2011, s. 47-52.
 14. G. Urbanek, Międzyrzecki Rejon Umocniony – Bilans lat minionych, stan krajobrazu fortecznego i problemy konserwatorskie, [w:] Fortyfikacje w Polsce. Historia – perspektywy ochrony – zagospodarowanie, red. G. Urbanek, Pniewo 2011, s. 93-98.
 15. G. Urbanek, Umocnienia Pozycji Pomorskiej w Drawieńskim Parku Narodowym – węzeł obronny „Pustelnia”, [w:] Pozycja Pomorska. Studia na dziejami fortyfikacji w dolinie Noteci, red. J. Sadowski, Gliwice 2011, s. 32-39.
 16. G. Urbanek, K. Michalak, Most w Starym Osiecznie i przepust w Zdroisku jako przykład blokad przeciwtransportowych III Rzeszy, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 18, Gorzów 2011, s. 119-129.
 17. G. Urbanek, O fortyfikacjach też warto rozmawiać, „Powiatowa”, nr 11 (150) 2011, s. 35.
 18. G. Urbanek, M. Wojtasik, Ciężki schron bojowy Pz.W. 921 pod Starym Osiecznem – próba rekonstrukcji, [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t.8, red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2011, s. 199-204.
 19. M. Tureczek, G. Urbanek, Bożena Grabowska, Paradyż i raj utracony, Gorzów Wlkp. 2010 – Spostrzeżenia na marginesie dziejów baroku w konwentach cysterskich pogranicza wielkopolsko-śląsko-brandenburskiego, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. IX, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2011, s. 181-187.
 20. G. Urbanek, Międzyrzeckie fortyfikacje zabytkiem, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2/2012, s. 40-43.
 21. G. Urbanek, Dlaczego MRU nie jest Wałem Wschodnim, „Powiatowa”, nr 6/157, 2012, s. 6-7.
 22. G. Urbanek, O problemach poradzieckiego „dziedzictwa”, „Powiatowa”, nr 12/163, 2012, s. 22-23.
 23. G. Urbanek, Jeszcze o obiektach Łuku Odry-Warty w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty, w nawiązaniu do książki Dietera Erhardta, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XI, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz 2013, s. 151-154.
 24. G. Urbanek, Spór o lokalizację i granice nowego poligonu dla niemieckiego III Korpusu Armijnego (początki Truppenübungsplatz Wandern), [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XI, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz 2013, s. 93-106.
 25. G. Urbanek, Od frontu fortecznego po pozycję uzbrojeniową. Plac budowy MRU w latach 1937-39, [w:] Międzyrzecki Rejon Umocniony. 80 lat zabytku architektury obronnej, red. G. Urbanek, Pniewo 2013, s. 79-93.
 26. G. Urbanek, Wojsko Polskie a sprawa fortyfikacji MRU w latach 70. i 80. XX wieku – trzy epizody, [w:] Międzyrzecki Rejon Umocniony. 80 lat zabytku architektury obronnej, red. G. Urbanek, Pniewo 2013, s. 123-133.
 27. G. Urbanek, Przygotowania do obrony Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w latach 1944-45, „Nowa Marchia – prowincja zapomniana. Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”, Zeszyty Naukowe nr 11, Gorzów Wlkp. 2013, s. 262-287.
 28. G. Urbanek, Międzyrzecki Rejon Umocniony – zabytek dziedzictwa militarnego w przestrzeni turystyki kulturowej regionu, [w:] Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim, red. B. Bielinis-Kopeć, P. Zalewski, Gubin 2014, s. 197-208.
 29. G. Urbanek, „Najstarsza niemiecka ceglana budowla po prawej stronie Odry” – od propagandy po próbę renowacji zamku międzyrzeckiego w latach 30. i 40. XX wieku, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XII, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz 2014, s. 57-69.
 30. G. Urbanek, Problemy kształtowania się turystyki wokół budowli militarnych z okresu II wojny światowej na terenie woj. lubuskiego, [w:] II wojna światowa: pamięć – polityka – turystyka, red. Olga Kurilo, Frankfurt/Oder 2014, s.
 31. G. Urbanek, Hydrotechnika w fortyfikacji Łuku Odry i Warty. Kontekst militarny i społeczny, [w:] Społeczeństwo i fortyfikacje – dawniej i dziś, red. G. Urbanek, Poznań 2015 (w druku).
 32. G. Urbanek, Organizacja Volkssturmu i rozbudowa umocnień w Kraju Warty w 1944 roku – dwa dokumenty, [w:] Społeczeństwo i fortyfikacje – dawniej i dziś, red. G. Urbanek, Poznań 2015 (w druku).
 33. A. Urbanek, G. Urbanek, Nowe Kursko – osada przesiedleńców z międzyrzeckich fortyfikacji, „Odkrywca”, nr 4 (195) 2015, s. 64-66.
 34. G. Urbanek, Poligon wędrzyński w latach 1937-1945, „Nowa Marchia – prowincja zapomniana. Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”, Zeszyty Naukowe nr 12, Gorzów Wlkp. 2015 (w druku).
 35. G. Urbanek, Forteczna prowokacja gliwicka, „Cztery Historie”, nr 1 (2) 2015, s. 76-79.
 36. G. Urbanek, Polski orzeł na niemieckim ratuszu – magistrat Międzyrzecza w walce o symbol miasta w latach 20. XX wieku, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XIII, red. A. Indycka, M. Tureczek, Międzyrzecz 2015, s. 57-62.
 37. G. Urbanek, O budowie i walkach w umocnieniach Łuku Odry i Warty na marginesie książki „Brennpunkt Ostwall”, André Vogel i Uwe Klar, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XIII, red. A. Indycka, M. Tureczek, Międzyrzecz 2015, s. 191-198.
 38. M. Tureczek, G. Urbanek, Kilka spostrzeżeń na temat dziejów Międzyrzecza oraz Ziemi Międzyrzeckiej (w świetle książki Andrzeja Kirmiela), [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XIII, red. A. Indycka, M. Tureczek, Międzyrzecz 2015, s. 199-218.
 39. G. Urbanek, Statua maryjna ze Starego Dworku, „Spotkania z zabytkami”, nr 7-8 2015, s. 52-54.
 40. G. Urbanek, Losy dziedzictwa kulturowego w Skwierzynie i okolicach w kontekście 1945 roku oraz pierwszych lat powojennych, [w:] Ziemia Lubuska, Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, Gorzów Wlkp. – Zielona Góra 2015 (w druku).
 41. G. Urbanek, Renowacja kościoła filialnego w Starym Dworku w latach 30. XX wieku, „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, t. 14, red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2015 (w druku).
 42. K. Michalak, J. Wajda, Fortyfikacje Pozycji Pomorskiej jako walor kulturowy Drawieńskiego Parku Narodowego, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 18, Gorzów 2011, s. 131-150.
 43. D. Pstuś, Grupa Warowna „Góra Śmiadowska”, „Odkrywca” nr 11 2010, s. 59-63.
 44. D. Pstuś, Cztery Historie” na Górze Śmiadowskiej. Podsumowanie badań fortyfikacji Pozycji Pomorskiej w rejonie Łączno-Dąbrowica, „Odkrywca” nr 3 2014, s. 58-64.
 45. D. Pstuś, Schron dowodzenia na terenie dawnych koszar w Wałczu, „Cztery Historie”, nr 1 (2) 2015, s. 60-75.
 46. Mikulski M., Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Pstuś D., Obronność Krakowa XIX i XX wieku jako element rozwoju miasta. Zarys tematyki. [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Wyrozumski J., Kraków 2007, s. 757-839.
 47. D. Pstuś, Zapomniane fortyfikacje,  Głos Wadowicki 5 2007.
 48. D. Pstuś, Znikające zęby smoka,  Odkrywca 4 (99) 2007.
 49. D. Pstuś, Fortyfikacje linii a-2, odcinek Świniary Krzyżanowice,  Odkrywca 5 (100) 2007.
 50. D. Pstuś, Stutzpunkt Rudawa,  Odkrywca 8 (103) 2007, s. 46-48.
 51. D. Pstuś, Wielkie sprzątanie,  Odkrywca 9 (104) 2007, s. 44.
 52. D. Pstuś, Stutzpunkt Czułówek,  Odkrywca 12 (107) 2007, s. 58-59.
 53. D. Pstuś, A2-Stellung pod Miechowem,  Odkrywca 5 (112) 2008, s. 49-51.
 54. P. Leonowicz, D. Pstuś, Podsumowanie wyników wstępnego rozpoznania niemieckich obiektów fortyfikacyjnych na terenie zamku w Sanoku. Analiza możliwości i kierunków ich rewaloryzacji i wyeksponowania [on line] [dostęp 21 października 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.powiat-sanok.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-3-30
 55. D. Pstuś, Pozycja Pomorska odcinek Pilowmühle. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju konstrukcji niemieckich obiektów bojowych do roku 1936, [w:] Poszukiwania 2 2009.
 56. D. Pstuś, Problematyka amatorskiej rewaloryzacji w przykładach cz. 1, [w:] Poszukiwania 5 2009.
 57. Leonowicz P., Pstuś D., Podsumowanie inwentaryzacji zachowanych elementów wyposażenia niemieckich obiektów fortyfikacyjnych Pozycji Odry z lat 1930-32, maszynopis, Kraków 2009.
 58. Sabien S., Pozycja Odrzańska w rejonie Krosna Odrzańskiego – krótkie uzupełnienie, Odkrywca 2/2010, s. 66.
 59. Pstuś D., Sabien S., Der friedensmäßige Oderausbau im Bereich der Festungskommandantur Küstrin in den Jahren von 1931 bis 1933, Fortifikation 31 2017, s. 93-112.
 60. Leonowicz P., Twierdza Komarno, Infort 22 1/2009
 61. Leonowicz P., Fortyfikacje Austriackie na Podhalu. Ślady, interpretacja i kierunki zagospodarowania, Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918, Nowy Targ 2009 (współautor)
 62. Leonowicz P., Pstuś D., O przyszłość Twierdzy Kraków, Atlas Twierdzy Kraków, seria II, tom 5, Kraków 2010 (współautorzy)
 63. Leonowicz P., Fundament z Przyborowa, Odkrywca nr 6/2010
 64. Leonowicz P., Węgierska Górka – niepewna przyszłość historycznych fortyfikacji, Odkrywca nr 9/2012
 65. Leonowicz P., Punkt oporu w Krzyżowej, 1939, Odkrywca nr 6/2013
 66. Leonowicz P., Pozycja Henryka, Odkrywca nr 5/2014
 67. Leonowicz P., Fortyfikacje odcinka Bystra-Chabówka z 1939 r. w świetle dokumentów i badań terenowych, Cztery Historie nr 1/2015 (współautor)
 68. Leonowicz P., Sztuka zwiedzania fortyfikacji, Społeczeństwo i fortyfikacje dawniej i dziś, Poznań 2016
 69. Leonowicz P., „Biała karta” zabytku: Fort nr 53 „Bodzów” Twierdzy Kraków, (opracowanie)
 70. Leonowicz P., Karty krajobrazu warownego (współautor): Twierdza Pola, Grupa „Barbariga”: fort „Forno” wraz z punktem oporu (bez nazwy), fort „Paravia Ost”, bateria „Benedetto”, bateria „Caluzzi”, punkt oporu „Bus”, (opracowanie)
 71. Leonowicz P., Rozpoznanie zasobu obiektów fortyfikacyjnych austriackiej Twierdzy Pola na wyspie Brijun Mali (współautor), (opracowanie)
 72. Leonowicz P., Pula, Brijun Mali, fort Brioni Minor”. Spis pomieszczeń z oznaczeniem rozpoznanych elementów wyposażenia (współautor), (opracowanie)
 73. Leonowicz P., Program planu ochrony zespołu historyczno krajobrazowego Twierdzy Kraków, (współautor), (opracowanie)
 74. Leonowicz P., Bateria B2 „Węgrzce” Twierdzy Kraków – dokumentacja i wyniki badań, (opracowanie)