• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Pozycja Pomorska – Pommernstellung – Wał Pomorski

Obiekt dowodzenia z rejonu Sępolna Wlk. k. Białego Boru, wybudowany w latach 1937-38

 

Nazwa: Pozycja Pomorska (niem. Pommernstellung), Wał Pomorski.

Lata budowy: 1931-1938, 1944

Liczba obiektów:800-900

Długość linii:ok. 235 km

Rodzaje obiektów żelbetowych:stanowisko CKM (MG-Schartenstand), obiekty bierne (Unterstand), obserwacyjne, dowodzenia, mieszane, B-Werki, zapory hydrotechniczne.

Inne obiekty:wieże obserwacyjne, łącznice telefoniczne, pojemniki amunicyjne, stanowiska anten radiowych (Funkstand), stanowiska bojowe Ringstand 58c.

Cel i zakres badań: zlokalizowanie obiektów w terenie, inwentaryzacja obiektów (pomiary, ustalenie typów wyposażenia i pancerzy), rozpoznanie przebiegu i granic odcinków taktycznych oraz dywizyjno-pułkowych, wytypowanie obiektów charakterystycznych dla poszczególnych okresów budowlanych, sporządzenie katalogu obiektów, analiza możliwości włączenia fortyfikacji do ruchu turystycznego.

Opracowania:

Pstuś D., Grupa Warowna “Góra Śmiadowska”, “Odkrywca” 11 (130) 2009, s. 59-63.
Pstuś D., Pozycja Pomorska odcinek “Pilowmühle”. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju konstrukcji niemieckich obiektów bojowych do roku 1936, [w:] “Poszukiwania” 2 2009.
Urbanek G., Schron bojowy Zw 4a w Czechowie (fortyfikacje Wału Pomorskiego nad Notecią), “Odkrywca” 5 (124) 2009, s. 61-63.
Urbanek G., Fortyfikacje Pozycji Noteckiej pod Starymi Bielicami, “Odkrywca” 7 (114) 2008, s. 54-56.
Urbanek G., “Perełka” spod Prusinowa, “Odkrywca” 10 (105) 2007, s. 46-48.
Urbanek G., Wojtasik M., Umocnienia “Wału Pomorskiego” – odcinek Strączno, “Forteca” 24-25 (nr 1-2) 2007, s.