Pozycja Odry – pierwsza wizyta

Elewacja wejściowa schronu bojowego z widoczną strzelnicą obrony. fot. Dariusz Pstuś 2008

Wyprawa w czerwcu 2008 roku zapoczątkowała badania Pozycji Odrzańskiej przez członków grupy Cztery Historie. Podczas wyjazdu zapoznano się z budowlami obronnymi znajdującymi się w rejonie na zachód od Wrocławia i Krosna Odrzańskiego oraz na północ od Czerwieńska.


Comments are closed.