Fortyfikacje niemieckiej linii a-2 w rejonie Woli Podmiejskiej k. Miechowa – badania terenowe

Celem wyjazdu było zlokalizowanie oraz zinwentaryzowanie reliktów umocnień wybudowanych w drugiej połowie 1944 roku. Zebrane informacje wykorzystane zostaną do publikacji.


Comments are closed.