Polski schron dla ckm i armaty przeciwpancernej z 1939 r. w Krzyżowej – prace porządkowe

Wykonano prace porządkowe w obrębie polskiego schronu ckm i armaty przeciwpancernej z 1939 r. w Krzyżowej k. Jeleśni. Z wnętrza pomieszczeń usunięta została warstwa ziemi, naniesionej w ciągu ostatnich 69 lat. Przeprowadzone prace umożliwiły zarejestrowanie śladów technologii budowy schronu widocznych w powierzchni posadzki i w dolnej partii ścian.


Comments are closed.