Rozpoczęcie prac badawczych przy płycie fundamentowej polskiego schronu bojowego z 1939 roku w rejonie Przyborowa

Piotr Leonowicz podczas prac inwentaryzacyjnych. fot. Dariusz Pstuś 2008

Rozpoczęto oczyszczanie powierzchni i dokumentację pomiarową płyty fundamentowej nieukończonego, polskiego schronu bojowego (kryptonim roboczy P-3) z 1939 r. w rejonie Przyborowa k. Jeleśni. W efekcie przeprowadzonych prac zweryfikowano wcześniejsze ustalenia zespołu badawczego pracującego pod kierunkiem dr. Mirosława Holewińskiego w latach 80-tych XX w., korygując nieścisłości i uzupełniając je o szereg nowych informacji na temat ukształtowania powierzchni płyty i widocznych elementów zbrojenia.


Comments are closed.