Ostatni zachowany schron bojowy z 1944 roku w Krakowie – inwentaryzacja

Wykonano dokumentację pomiarową elementu niemieckiej zapory przeciwpancernej z okresu II wojny światowej przy ul. Podgórskiej w Krakowie. Zinwentaryzowany obiekt stanowi jedyną zachowaną pozostałość założenia inżynieryjnego, mającego zablokować przejazd wzdłuż bulwaru wiślanego.


Comments are closed.