Góra Śmiadowska – badania zespołu umocnień Pozycji Pomorskiej

W przygotowaniu…