Przełęcz Małastowska – inwentaryzacja fortyfikacji austro-węgierskich

Wykonana została rejestracja rysunkowa austrowęgierskiego polowego punktu oporu nr 604 z okresu I wojny światowej na przełęczy małastowskiej. Równocześnie zidentyfikowano w terenie linię umocnień polowych biegnącą w kierunku Magury Małastowskiej.


Comments are closed.