Odkrycie reliktów niemieckiej zapory przeciwczołgowej na ul. Dunajewskiego w Krakowie

Podczas prac remontowych prowadzonych w ciągu ul. Dunajewskiego odkryte zostały relikty (fundament) niemieckiej zapory przeciwczołgowej z 1944 roku. Wykonano dokumentację fotograficzną rozpoznanych pozostałości.


Comments are closed.