Niemieckie zapory przeciwczołgowe w Krakowie – opinia dla Miejskiego Konserwatora Zabytków

W bieżącym miesiącu opracowano (dla TPF O/Kraków) informacje dla MKZ o niemieckich zaporach ppanc z okresu II wojny światowej w rejonie dworca płaszowskiego w związku z planowaną realizacją w tamtym rejonie inwestycji komunikacyjnej.


Comments are closed.