MPZP „Park Zakrzówek” i „Rejon św. Jacka, Twardowskiego”

Złożono wnioski do sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Park Zakrzówek” i „Rejon św. Jacka, Twardowskiego” postulując objęcie ochroną istniejącego na tym terenie zespołu budowli Twierdzy Kraków: koszar kawalerii, strzelnicy wojskowej, baterii polowej FB-28 oraz odcinka niemieckiego rowu strzeleckiego z okresu II wojny światowej. Równocześnie poinformowano urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o istnieniu na terenie objętym sporządzanym planem baterii polowej FB-28 z 1854 roku na skutek czego obiekt został wpisany do ewidencji zabytków.


Comments are closed.