Inwentaryzacja umocnień Pozycji Pomorskiej (Pommernstellung) – etap XXIV

Schron dowodzenia z 1934, obecnie zamknięty

Inwentaryzacja dotyczyła odcinków z 1934 roku znajdujących się na zachód od Tuczna.


Comments are closed.