Inwentaryzacja umocnień Pozycji Pomorskiej (Pommernstellung) – etap XXIII

Drawa w rejonie m. Mostniki na północ od Starego Osieczna

Badania obejmowały odcinek fortyfikacji znajdujących się nad Drawą, na północ od Starego Osieczna.

Zniszczony wybuchem schron bojowy z 1934 roku dla jednego ckm


Comments are closed.