Fortyfikacje w Drawieńskim Parku Narodowym – „Szwedzki szaniec”

Widok na wewnętrzną część założenia obronnego. Fot. Dariusz Pstuś

Drawieński Park Narodowy utworzony został 1 maja 1990 roku w sercu Puszczy Drawskiej i kojarzony jest przede wszystkim z umocnieniami dwudziestowiecznymi. Przez teren parku przebiega kilka odcinków Pozycji Pomorskiej, zwanej powszechnie Wałem Pomorskim. Tym niemniej warto zapoznać się również z innymi fortyfikacjami, które posiadają dużo starszą metrykę. Jak informuje nas strona parku (dostępna pod adresem: dpn.pl/archeologia):

Na obszarze otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego znajdują się zabytki archeologiczne posiadające własną formę terenową, widoczną na powierzchni ziemi, są to: grodzisko nad Drawą na północ od Drawnika, ruiny zamku w Drawnie, cmentarzysko kurhanowe nad jez. Dominikowo Wielkie oraz w granicach DPN tzw. Szwedzkie Szańce – umocnienia z czasów wojny 30-letniej koło rezerwatu Zawilcowe Lasy.

Widok na fosę oraz centralną część założenia obronnego. Fot. Dariusz Pstuś

Założenie obronne nie doczekało się dokładniejszej analizy i opisu w literaturze tematu. Jego stan zachowania oraz forma zachęcają do badań. Mamy nadzieję, że fortyfikacja ta doczeka się skrupulatnej analizy i opracowania.

W drodze do „szańca”, przy szlaku, nieopodal dawnej bindugi, znajduje się „Wydrzy Głaz” o średnicy 14,2 m (u podstawy). Największy na terenie Parku.

Wydrzy Głaz na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Fot. Dariusz Pstuś


Comments are closed.