Rozpoczęcie prac przy nieukończonym polskim schronie bojowym w rejonie Osielca

Posted: 30 października, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Rozpoczęcie prac przy nieukończonym polskim schronie bojowym w rejonie Osielca została wyłączona
Widok na zagajnik w którym znajduje się wylewka nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 roku. fot. Dariusz Pstuś

Rozpoczęto porządkowanie powierzchni i dokumentację pomiarową wylewki nieukończonego, polskiego schronu bojowego z 1939 r. na górze osieleckiej koło Jordanowa (przy maszcie telefonii komórkowej). Prace pozwoliły stwierdzić rozbieżność między rzutem obiektu opublikowanym w  artykule „Ślady polskich ośrodków oporu z 1939 roku „Jordanów, Bystra, Naprawa, Skomielna” z 2003 roku a stanem rzeczywistym w zakresie występowania od strony północnej uskoku rzutu – domniemanej lokalizacji planowanego otworu wejściowego do schronu.


Poszukiwanie reliktów stanowisk obrony przeciwlotniczej lotniska Rakowice-Czyżyny

Posted: 19 października, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Poszukiwanie reliktów stanowisk obrony przeciwlotniczej lotniska Rakowice-Czyżyny została wyłączona

Celem badań terenowych było odnalezienie śladów dawnej infrastruktury stanowisk obrony przeciwlotniczej na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. W trakcie prac udało się rozpoznać kilka budowli schronowych oraz słabo czytelnych reliktów stanowisk obrony przeciwlotniczej.


Oczyszczanie oraz dokumentacja niemieckiego schronu dla wieży czołgowej w Kossowej – I etap

Posted: 16 października, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Oczyszczanie oraz dokumentacja niemieckiego schronu dla wieży czołgowej w Kossowej – I etap została wyłączona

Rozpoczęliśmy pierwszy etap prac przy oczyszczaniu oraz inwentaryzacji częściowo zniszczonego wybuchem schronu typu Ringstand, przeznaczonego jako podbudowa pod wieżę czołgową. Schron do tego momentu był błędnie rozpoznawany jako konstrukcja typu Ringstand 58c. Schron zlokalizowany jest na niemieckiej linii umocnień z 1944 roku (OKH-Stellung b-1) w miejscowości Kossowa.


Oczyszczanie płyty fundamentowej nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 r. w rejonie Łazisk k. Mikołowa

Posted: 16 października, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Oczyszczanie płyty fundamentowej nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 r. w rejonie Łazisk k. Mikołowa została wyłączona

Na zaproszenie badacza fortyfikacji międzywojennych, p. Jerzego Sadowskiego, wzięto udział w oczyszczeniu płyty fundamentowej nieukończonego, polskiego schronu bojowego z 1939 r. w rejonie Łazisk k. Mikołowa. Zakres prowadzonych prac poszerzono o wykonanie dokumentacji pomiarowej obrysu i ukształtowania powierzchni płyty. Pozwoliła ona określić rozmieszczenie i geometrię planowanych pomieszczeń oraz klasę odporności konstrukcji.