Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – wyniki badań

Posted: 16 września, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – wyniki badań została wyłączona

Wyniki prac przekazano Starostwu oraz Dyrekcji Muzeum Historycznego. Badania w dalszym ciągu trwają. Docelowo obiekty mają zostać udostępnione do zwiedzania po odpowiednich pracach zabezpieczających. Trwa przygotowanie szerszego opracowania na temat wzmiankowanych obiektów.


Rozpoczęcie prac badawczych przy płycie fundamentowej polskiego schronu bojowego z 1939 roku w rejonie Przyborowa

Posted: 16 września, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Rozpoczęcie prac badawczych przy płycie fundamentowej polskiego schronu bojowego z 1939 roku w rejonie Przyborowa została wyłączona
Piotr Leonowicz podczas prac inwentaryzacyjnych. fot. Dariusz Pstuś 2008

Rozpoczęto oczyszczanie powierzchni i dokumentację pomiarową płyty fundamentowej nieukończonego, polskiego schronu bojowego (kryptonim roboczy P-3) z 1939 r. w rejonie Przyborowa k. Jeleśni. W efekcie przeprowadzonych prac zweryfikowano wcześniejsze ustalenia zespołu badawczego pracującego pod kierunkiem dr. Mirosława Holewińskiego w latach 80-tych XX w., korygując nieścisłości i uzupełniając je o szereg nowych informacji na temat ukształtowania powierzchni płyty i widocznych elementów zbrojenia.