• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Kwerenda w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie – etap I

Posted: November 17th, 2015 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , , | Comments Off on Kwerenda w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie – etap I

W swoich działaniach staramy się konsekwentnie korzystać z materiałów archiwalnych (akt, ikonografii) oraz wyników badań przeprowadzanych na samym dziele (obiekcie) architektonicznym. Tylko w ten sposób można uzyskać szerszy ogląd na badany przedmiot. Biorąc pod uwagę jakiemu zniszczeniu i rozproszeniu uległy akta dotyczące poszczególnych jednostek bądź urzędów biorących udział w projektowaniu i budowie fortyfikacji nie można obyć Continue reading →


Kwerenda w Archiwum Federalnym (BA-MA) w Freiburgu – etap II

Posted: October 30th, 2015 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , , | Comments Off on Kwerenda w Archiwum Federalnym (BA-MA) w Freiburgu – etap II

Już po raz drugi na przestrzeni ostatnich lat udało nam się gościć w Federalnym Archiwum w Fryburgu Bryzgowijskim [Bundesarchiv – Abteilung Militärarchiv (Abt. MA) – Freiburg im Breisgau]. Kwerenda dotyczyła niemieckich fortyfikacji z lat 1921-1945 budowanych na wschodzie i zachodzie ówczesnych Niemiec. Uwagę szczególnie skupiliśmy na umocnieniach znajdujących się na obecnym terenie Polski. Więcej informacji na temat Continue reading →