• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Góra Śmiadowska – dalszy postęp prac porządkowych

Posted: August 31st, 2015 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , | Comments Off on Góra Śmiadowska – dalszy postęp prac porządkowych

Góra Śmiadowska to nazwa wzniesienia i znajdujących się na nim fortyfikacji niemieckich z lat 1933, 1936, 1944 wchodzących w skład umocnień Pozycji Pomorskiej (Wału Pomorskiego). Prace prowadzone bez przerwy (przez Piotra Letkiego i osoby z nim współpracujące) od roku 2008 przynoszą rezultaty w postaci odgruzowania m.in. kolejnych partii pomieszczeń dolnej kondygnacji głównego obiektu wejściowego, czyli Pz.W.965. Continue reading →


Góra Wisielcza – inwentaryzacja obiektów fortyfikacji niemieckiej – czerwiec 2011

Posted: May 4th, 2011 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , , | No Comments »

Z wielu względów, w roku 2010 nie udało się nam niestety przeprowadzić badań na Górze Wisielczej k. Strzalin. Ubolewając nad tym faktem, wyznaczamy nowy termin badań, który wstępnie ustalony został na koniec czerwca (tzw. długi weekend) 2011.  Share


“Najnowsze (niemieckie) fortyfikacje Krakowa” – referat

Posted: May 4th, 2011 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , , , , | No Comments »

12 stycznia oraz 2 marca miały miejsce referaty dotyczące zagadnienia niemieckich fortyfikacji Krakowa, na przestrzeni lat 1939-1945. Oprócz zdjęć archiwalnych zaprezentowane zostały materiały niemieckie oraz wywiadu AK, w większości dotąd niepublikowane, dotyczące m.in. przygotowywania budynków do obrony, budowy i lokalizacji przewracanych żelbetowych zapór przeciwczołgowych “Fallkörpersperre” oraz co najciekawsze – pozycji polowych wokół miasta. Uzupełnieniem materiałów Continue reading →


Góra Wisielcza – inwentaryzacja obiektów fortyfikacji niemieckiej – jesień 2010

Posted: June 20th, 2010 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , , , | No Comments »

Na Górze Wisielczej (Strzaliny k. Tuczna, woj. zachodniopomorskie) w latach 1936-37 powstało jedno z najciekawszych założeń obronnych w niemieckiej fortyfikacji. W jego skład wchodziło osiem budowli o odporności “B”: sześć bloków bojowych (w tym dwa wejściowe) oraz dwa bloki obserwacyjne. Całe założenie uzupełniał system podziemnych korytarzy pełniących funkcje komunikacyjne oraz socjalne. Ze względu na unikatowość Continue reading →


Niemieckie fortyfikacje w Sanoku – kolejny etap badań

Posted: April 10th, 2010 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , , , | No Comments »

Podczas robót ziemnych poprzedzających odbudowę skrzydła zamkowego odkopany został jeden z obiektów bojowych. Stworzyło to okazję do uzupełnienia inwentaryzacji, którą wykonaliśmy w roku 2008. Pomiary obejmowały odsłonięte części ścian i stropu, oraz elementy związane z układem wentylacji. Share


Nietoperze kontra fortyfikacje MRU – spotkanie u Konserwatora

Posted: April 1st, 2010 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , , , , , | No Comments »

W zielonogórskiej siedzibie Urzędu Konserwatora Zabytków, p. Barbary Bielinis-Kopeć, odbyło się spotkanie zwolenników ochrony przyrody i nietoperzy, zwolenników ochrony zabytków oraz przedstawicieli władz. Mimo, iż deklarowano potrzebę kompromisu, dyskusja przerodziła się w spór co jest ważniejsze – fortyfikacje czy nietoperze. To unikatowe siedlisko nietoperzy, które musimy chronić. Populacja nietoperzy spada od dwóch lat, dlatego musimy Continue reading →


Czy Międzyrzecki Rejon Umocniony jest zabytkiem?

Posted: March 24th, 2010 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , , , , , , | No Comments »

22 lutego na witrynie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ukazało się obwieszczenie dotyczące sporządzenia planu ochrony dla rezerwatów przyrody. Wśród nich znajduje się rezerwat “Nietoperek” integralnie związany z obiektami Frontu Fortecznego Łuku Odry – Warty (niem.  Festungsfront Oder Warthe Bogen), zwanego potocznie Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym -niedokończonego przedwojennego niemieckiego założenia obronnego, najnowocześniejszego w owym czasie.  Continue reading →