• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Podsumowanie działalności grupy Cztery Historie w 2008 roku

Krzysztof Michalak i Piotr Leonowicz podczas prac inwentaryzacyjnych niemieckiego obiektu bojowego z okolic Sępolna Wlk. fot. Dariusz Pstuś

Pierwszym przedsięwzięciem, w nowym roku była dokumentacja niemieckiego punktu oporu z 1944 roku, położonego na zachód od Miechowa. Prace objęły zlokalizowanie w terenie i naniesienie na mapy zachowanych obiektów, inwentaryzację najciekawszego (i jedynego o dostępnym wnętrzu) schronu oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Podsumowaniem działań był artykuł opublikowany w numerze 5/2008 miesięcznika “Odkrywca” (krótka wzmianka na naszej stronie http://4historie.pl/?punkt-oporu-miechow,9j

W kwietniu celem naszej wyprawy, było porządkowanie jednego z polskich schronów bojowych z 1939 roku w Krzyżowej k. Jeleśni.

Maj przyniósł długo oczekiwany wyjazd na Pozycję Pomorską. W programie była kontynuacja dokumentacji pododcinka taktycznego “Karz.” (prace prowadzone były także w kolejnych miesiącach). W drodze powrotnej, zatrzymaliśmy się przelotnie w rejonie Czerwieńska, aby rozpoznać obiekty Pozycji Odrzańskiej przeznaczone do inwentaryzacji podczas kolejnych wizyt (miały one miejsce w maju i czerwcu ub.r.). Kolejne wyjazdy w lipcu i sierpniu przyniosły dalsze inwentaryzacje Pozycji Pomorskiej na odcinkach “Rest.”, “Do.” i “Pil.”. Dokumentację odcinka “Pil.” zebrano w syntetyczne opracowanie, które przekazano Nadleśnictwu Borne Sulinowo.

W sierpniu przeprowadzono też, na prośbę Starostwa Powiatowego, prace na terenie wzgórza zamkowego w Sanoku. Badania dotyczyły dwu niemieckich schronów typu M.G. Schartenstand o odporności “B neu”. Naszym zadaniem była identyfikacja typu, wyposażenia, sporządzenie wstępnej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz określenie możliwości i sposobów wyeksponowania przedmiotowych obiektów. Dodatkowo w rejonie Leska zapoznaliśmy się z tamtejszymi sowieckimi umocnieniami tzw. “Linii Mołotowa” a w Huzelach i Weremieniu dokonano pomiaru niemieckich obiektów Pozycji Granicznej “Galicja”. Kolejne miesiące przyniosły prace nad pomiarem fundamentu pod polski schron bojowy w Przyborowie, oraz rozpoznanie kolejnego fundamentu, którym zajmiemy się w roku bieżącym, czyli 2009.

We wrześniu celem inwentaryzacji był niemiecki schron przeciwlotniczy nr 7 w Krakowie, a w grudniu – w związku z planowaną przebudową Placu Inwalidów i prawdopodobną budową parkingu podziemnego – postanowiliśmy wykonać w trybie “alarmowym” dokumentację sąsiedniego schronu nr 8. Po opracowaniu dokumenty zostaną przekazane do odpowiednich urzędów konserwatorskich. Ostatnią akcją minionego roku, była październikowa wizyta na terenie obozu przy dawnej fabryce benzyny syntetycznej w Blachowni Śląskiej gdzie zmierzono dwa wielkogabarytowe obiekty przeciwlotnicze i kilka pomniejszych.

Reasumując – rok był obfity w prace i (naszym zdaniem) udany. Wymieniliśmy tylko niektóre przedsięwzięcia pomijając zupełnie kilkanaście innych, według nas ? mniej ważnych. Duża ilość zgromadzonego materiału skutkuje niestety potrzebą poświęcenia jeszcze większej ilości czasu na jego opracowanie. W nielicznym składzie (zazwyczaj od 2 do 4 osób, zwiększając się nieznacznie w przypadku poważniejszych prac) wykonaliśmy inwentaryzacje kilkudziesięciu obiektów militarnych pochodzących z różnych okresów, znajdujących się nieraz w odległych od Krakowa zakątkach Polski. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny i przepracowany w szerszym gronie pasjonatów fortyfikacji i historii.

Dariusz Pstuś
Piotr Leonowicz
Wojciech Opyrchał