• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Niemieckie fortyfikacje w Sanoku – kolejny etap badań

Posted: April 10th, 2010 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , , , | No Comments »

Wzgórze zamkowe w Sanoku - rozpoczęcie prac ziemnych w pobliżu schronu bojowego fot. Dariusz Pstuś

Podczas robót ziemnych poprzedzających odbudowę skrzydła zamkowego odkopany został jeden z obiektów bojowych. Stworzyło to okazję do uzupełnienia inwentaryzacji, którą wykonaliśmy w roku 2008.

Piotr Leonowicz podczas inwentaryzacji niemieckiego schronu bojowego fot. Dariusz Pstuś

Pomiary obejmowały odsłonięte części ścian i stropu, oraz elementy związane z układem wentylacji.


Comments are closed.