• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Kwerenda w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie – etap I

Posted: November 17th, 2015 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , , | Comments Off on Kwerenda w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie – etap I

W swoich działaniach staramy się konsekwentnie korzystać z materiałów archiwalnych (akt, ikonografii) oraz wyników badań przeprowadzanych na samym dziele (obiekcie) architektonicznym. Tylko w ten sposób można uzyskać szerszy ogląd na badany przedmiot. Biorąc pod uwagę jakiemu zniszczeniu i rozproszeniu uległy akta dotyczące poszczególnych jednostek bądź urzędów biorących udział w projektowaniu i budowie fortyfikacji nie można obyć się bez zakrojonych na szeroką skalę kwerend zarówno w zbiorach zagranicznych, jak i krajowych. Największy zbiór akt związanych
z działalnością wojskową zgromadzony jest w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie-Rembertowie, w którym przystąpiliśmy do prac w listopadzie. Prace te są niezbędne do zgromadzenia odpowiedniego wkładu merytorycznego dla planowanych publikacji. Studiowanie zasobu CAW przeprowadzane będzie równocześnie z dotychczasowym rozpoznawaniem zbiorów Federalnego Archiwum w Fryburgu (BA-MA).


Comments are closed.