Inwentaryzacja umocnień Pozycji Odrzańskiej (Oderstellung) – etap XI

Słup graniczny po zachodniej stronie Odry w rejonie m. Uraz

Wyjazd terenowy miał za zadanie odszukanie oraz inwentaryzację umocnień wybudowanych na zachodnim brzegu Odry, znajdujących się na terenie Niemiec.

Schron znajdujący się na zachodnim brzegu Odry


Comments are closed.