• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Kwerenda w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie – etap I

Posted: November 17th, 2015 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , , | Comments Off on Kwerenda w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie – etap I

W swoich działaniach staramy się konsekwentnie korzystać z materiałów archiwalnych (akt, ikonografii) oraz wyników badań przeprowadzanych na samym dziele (obiekcie) architektonicznym. Tylko w ten sposób można uzyskać szerszy ogląd na badany przedmiot. Biorąc pod uwagę jakiemu zniszczeniu i rozproszeniu uległy akta dotyczące poszczególnych jednostek bądź urzędów biorących udział w projektowaniu i budowie fortyfikacji nie można obyć Continue reading →


Kwerenda w Archiwum Federalnym (BA-MA) w Freiburgu – etap II

Posted: October 30th, 2015 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , , | Comments Off on Kwerenda w Archiwum Federalnym (BA-MA) w Freiburgu – etap II

Już po raz drugi na przestrzeni ostatnich lat udało nam się gościć w Federalnym Archiwum w Fryburgu Bryzgowijskim [Bundesarchiv – Abteilung Militärarchiv (Abt. MA) – Freiburg im Breisgau]. Kwerenda dotyczyła niemieckich fortyfikacji z lat 1921-1945 budowanych na wschodzie i zachodzie ówczesnych Niemiec. Uwagę szczególnie skupiliśmy na umocnieniach znajdujących się na obecnym terenie Polski. Więcej informacji na temat Continue reading →


Góra Śmiadowska – dalszy postęp prac porządkowych

Posted: August 31st, 2015 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , | Comments Off on Góra Śmiadowska – dalszy postęp prac porządkowych

Góra Śmiadowska to nazwa wzniesienia i znajdujących się na nim fortyfikacji niemieckich z lat 1933, 1936, 1944 wchodzących w skład umocnień Pozycji Pomorskiej (Wału Pomorskiego). Prace prowadzone bez przerwy (przez Piotra Letkiego i osoby z nim współpracujące) od roku 2008 przynoszą rezultaty w postaci odgruzowania m.in. kolejnych partii pomieszczeń dolnej kondygnacji głównego obiektu wejściowego, czyli Pz.W.965. Continue reading →


Badania poligonowych niemieckich obiektów ćwiczebnych przy ul. Polnych Kwiatów w Krakowie

Posted: July 30th, 2015 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Badania poligonowych niemieckich obiektów ćwiczebnych przy ul. Polnych Kwiatów w Krakowie

W związku z planowaną inwestycją drogową w rejonie ul. ks. Józefa, ul. Polnych Kwiatów i Wzgórza św. Bronisławy przystąpiliśmy do uzupełniających badań czterech schronów ćwiczebnych powstałych w latach drugiej wojny światowej na ówczesnym niemieckim poligonie saperów. Obiektom bezpośrednio zagraża inwestycja stąd potrzeba poinformowaniu odpowiednich organów konserwatorskich o historii poligonu oraz kontekście w którym znajdują się Continue reading →


Oprowadzanie po fortyfikacjach na Skałkach Twardowskiego w Krakowie – Podgórskie Dni Otwartych Drzwi

Posted: September 28th, 2014 | Author: | Filed under: Notki | Comments Off on Oprowadzanie po fortyfikacjach na Skałkach Twardowskiego w Krakowie – Podgórskie Dni Otwartych Drzwi

W ramach XIII Podgórskich Dni Otwartych Drzwi (imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Podgórze.pl), odbywających się w tym roku pod hasłem “Dziedzictwo – źródło tożsamości”, zrealizowano spacer zatytułowany “Wojna krymska na Skałkach Twardowskiego”. W cieniu obchodów 100-lecia wybuchu pierwszej wojny światowej mija rocznica rozpoczęcia innego wielkiego konfliktu. 160 lat temu rozpoczęła się wojna nazwana później krymską, która Continue reading →


Wycieczka naukowa po fortyfikacjach czechosłowackich

Posted: July 26th, 2014 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Wycieczka naukowa po fortyfikacjach czechosłowackich

Wyjazd wakacyjny w rejon gór Bystrzyckich i Orlickich wykorzystano na zapoznanie się z niemieckimi fortyfikacjami z okresu międzywojennego na przełęczach Spalonej i Nad Porębą. Analiza konstrukcji składających się na nie czterech schronów, pozwoliła na skorygowanie ustaleń zawartych w artykule “Hitlerowskie fortyfikacje Drogi Sudeckiej” z 1989 roku oraz doprecyzowanie informacji na temat faktycznej odporności stropodachu i Continue reading →


Dokumentacja pomiarowa elementu niemieckiej zapory przeciwczołgowej z okresu II wojny światowej na nasypie kolejowym przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

Posted: April 20th, 2014 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Dokumentacja pomiarowa elementu niemieckiej zapory przeciwczołgowej z okresu II wojny światowej na nasypie kolejowym przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

W związku z zaobserwowanymi pracami modernizacyjnymi odcinka linii kolejowej przy przystanku Kraków-Łobzów, wykonano dokumentację pomiarową i fotograficzną elementu niemieckiej zapory przeciwpancernej z okresu II wojny światowej, położonej na nasypie kolejowym przy ul. Radzikowskiego. Share


“Typowo nietypowy” czyli fort 52 1/2 – oprowadzanie w ramach Podgórskich Dni Otwartych Drzwi

Posted: September 23rd, 2013 | Author: | Filed under: Notki | Comments Off on “Typowo nietypowy” czyli fort 52 1/2 – oprowadzanie w ramach Podgórskich Dni Otwartych Drzwi

Po raz kolejny zaprezentowano tematykę fortyfikacyjną w ramach Podgórskich Dni Otwartych Drzwi (XII edycja imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Podgórze.pl). Przedmiotem oprowadzania, zrealizowanego pod hasłem “Typowo nietypowy” była północna część fortu 52 1/2. Prezentacja obiektu była możliwa dzięki współpracy z jego użytkownikiem – Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zwiedzającym przedstawiono działalność Continue reading →


Badania terenowe wokół pozostałości fortu 17 “Luneta Grzegórzecka” w Krakowie

Posted: March 2nd, 2013 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Badania terenowe wokół pozostałości fortu 17 “Luneta Grzegórzecka” w Krakowie

Podczas kompletowania informacji o stanie zachowania krakowskiego fortu 17 “Luneta Grzegórzecka”, zidentyfikowano w terenie relikty północnej pochylni z bramą wypadową (zachowane elementy kamieniarki portalu), przebudowanej w okresie PRL na ukrycie przeciwlotnicze. Zebrane dotychczas wiadomości o historycznych obiektach fortyfikacyjnych położonych wokół fortu 17, pochodzących z II wojny światowej i z okresu PRL przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Continue reading →


Rozpoznanie kadrów z zdjęć archiwalnych – Mikołów

Posted: March 28th, 2012 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Rozpoznanie kadrów z zdjęć archiwalnych – Mikołów

W związku z pozyskaniem kolekcji zdjęć polskich fortyfikacji z 1939 roku w rejonie Mikołowa na Górnym Śląsku, zorganizowano wyjazd badawczy dla identyfikacji w terenie poszczególnych kadrów. Plonem badań terenowych i przeprowadzonej szczegółowej analizy fotografii stało się opracowanie, prezentujące informacje pozyskane z obu źródeł, przygotowane do druku. Share


Kwartalnik “Cztery Historie” już dostępny w sprzedaży!

Posted: October 26th, 2011 | Author: | Filed under: Notki | No Comments »

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że ukazał się “zerowy” numer nowego czasopisma,  na łamach którego będziemy zajmować się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym Polski – w szczególności, zagadnieniami związanymi z jego badaniami i ochroną, w ujęciu historyczno-militarnym, architektonicznym, konserwatorskim oraz archeologicznym. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością numeru pod adresem: http://4historie.pl/kwartalnik-cztery-historie-0-2011/   Share


Szturm na fort “Bodzów” w Krakowie – galeria zdjęć

Posted: October 2nd, 2011 | Author: | Filed under: Notki | No Comments »

W ubiegłą niedzielę miał miejsce “szturm” na fort, prowadzony przez Piotra Leonowicza i Kubę Mikulskiego. Ci, którzy nie byli, mają okazję zobaczyć zdjęcia wykonane przez uczestniczkę spaceru, Joannę Leonowicz… Share