• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Góra Śmiadowska – dalszy postęp prac porządkowych

Posted: August 31st, 2015 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , | Comments Off on Góra Śmiadowska – dalszy postęp prac porządkowych

Góra Śmiadowska to nazwa wzniesienia i znajdujących się na nim fortyfikacji niemieckich z lat 1933, 1936, 1944 wchodzących w skład umocnień Pozycji Pomorskiej (Wału Pomorskiego). Prace prowadzone bez przerwy (przez Piotra Letkiego i osoby z nim współpracujące) od roku 2008 przynoszą rezultaty w postaci odgruzowania m.in. kolejnych partii pomieszczeń dolnej kondygnacji głównego obiektu wejściowego, czyli Pz.W.965. Continue reading →


Badania poligonowych niemieckich obiektów ćwiczebnych przy ul. Polnych Kwiatów w Krakowie

Posted: July 30th, 2015 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Badania poligonowych niemieckich obiektów ćwiczebnych przy ul. Polnych Kwiatów w Krakowie

W związku z planowaną inwestycją drogową w rejonie ul. ks. Józefa, ul. Polnych Kwiatów i Wzgórza św. Bronisławy przystąpiliśmy do uzupełniających badań czterech schronów ćwiczebnych powstałych w latach drugiej wojny światowej na ówczesnym niemieckim poligonie saperów. Obiektom bezpośrednio zagraża inwestycja stąd potrzeba poinformowaniu odpowiednich organów konserwatorskich o historii poligonu oraz kontekście w którym znajdują się Continue reading →


Wycieczka naukowa po fortyfikacjach czechosłowackich

Posted: July 26th, 2014 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Wycieczka naukowa po fortyfikacjach czechosłowackich

Wyjazd wakacyjny w rejon gór Bystrzyckich i Orlickich wykorzystano na zapoznanie się z niemieckimi fortyfikacjami z okresu międzywojennego na przełęczach Spalonej i Nad Porębą. Analiza konstrukcji składających się na nie czterech schronów, pozwoliła na skorygowanie ustaleń zawartych w artykule “Hitlerowskie fortyfikacje Drogi Sudeckiej” z 1989 roku oraz doprecyzowanie informacji na temat faktycznej odporności stropodachu i Continue reading →


Dokumentacja pomiarowa elementu niemieckiej zapory przeciwczołgowej z okresu II wojny światowej na nasypie kolejowym przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

Posted: April 20th, 2014 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Dokumentacja pomiarowa elementu niemieckiej zapory przeciwczołgowej z okresu II wojny światowej na nasypie kolejowym przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

W związku z zaobserwowanymi pracami modernizacyjnymi odcinka linii kolejowej przy przystanku Kraków-Łobzów, wykonano dokumentację pomiarową i fotograficzną elementu niemieckiej zapory przeciwpancernej z okresu II wojny światowej, położonej na nasypie kolejowym przy ul. Radzikowskiego. Share


Badania terenowe wokół pozostałości fortu 17 “Luneta Grzegórzecka” w Krakowie

Posted: March 2nd, 2013 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Badania terenowe wokół pozostałości fortu 17 “Luneta Grzegórzecka” w Krakowie

Podczas kompletowania informacji o stanie zachowania krakowskiego fortu 17 “Luneta Grzegórzecka”, zidentyfikowano w terenie relikty północnej pochylni z bramą wypadową (zachowane elementy kamieniarki portalu), przebudowanej w okresie PRL na ukrycie przeciwlotnicze. Zebrane dotychczas wiadomości o historycznych obiektach fortyfikacyjnych położonych wokół fortu 17, pochodzących z II wojny światowej i z okresu PRL przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Continue reading →


Rozpoznanie kadrów z zdjęć archiwalnych – Mikołów

Posted: March 28th, 2012 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Rozpoznanie kadrów z zdjęć archiwalnych – Mikołów

W związku z pozyskaniem kolekcji zdjęć polskich fortyfikacji z 1939 roku w rejonie Mikołowa na Górnym Śląsku, zorganizowano wyjazd badawczy dla identyfikacji w terenie poszczególnych kadrów. Plonem badań terenowych i przeprowadzonej szczegółowej analizy fotografii stało się opracowanie, prezentujące informacje pozyskane z obu źródeł, przygotowane do druku. Share


Szturm na fort “Bodzów”

Posted: September 21st, 2011 | Author: | Filed under: Artykuły, Badania terenowe, Notki | No Comments »

Z przyjemnością zapraszamy! Share


Schron, którego już nie ma – galeria zdjęć

Posted: May 6th, 2011 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | No Comments »

W dniach 11 i 13 kwietnia 2010 przeprowadzaliśmy inwentaryzację dwóch polskich schronów bojowych, znajdujących się w rejonie Bobrownik. Ich istnienie zostało zagrożone, ze względu na budowę drogi szybkiego ruchu, przechodzącej wykopem w rejonie obiektów. Zdając sobie sprawę, iż działania podjęte w celu ratowania schronów prawdopodobnie nie przyniosą zamierzonego efektu, zdecydowaliśmy się na dwa całodzienne wyjazdy, Continue reading →


Klapa kanalizacyjna – uratowany zabytek z 1913 roku

Posted: May 5th, 2011 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , | No Comments »

W ubiegłym roku miał miejsce remont ulicy Długiej w Krakowie. Na skrzyżowaniu tejże ulicy z ul. Szlak zlokalizowana została dawna klapa kanalizacyjna z wizytówką producenta  “M. Peterseim Kraków” oraz prawdopodobnie datą odlania – “1913”.  Podjęliśmy, w ramach naszych możliwości, działania mające na celu przeniesienie tegoż zabytku do muzeum lub zachowanie in situ. Drugie rozwiązanie było Continue reading →


Góra Wisielcza – inwentaryzacja obiektów fortyfikacji niemieckiej – czerwiec 2011

Posted: May 4th, 2011 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , , | No Comments »

Z wielu względów, w roku 2010 nie udało się nam niestety przeprowadzić badań na Górze Wisielczej k. Strzalin. Ubolewając nad tym faktem, wyznaczamy nowy termin badań, który wstępnie ustalony został na koniec czerwca (tzw. długi weekend) 2011.  Share


“Najnowsze (niemieckie) fortyfikacje Krakowa” – referat

Posted: May 4th, 2011 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , , , , | No Comments »

12 stycznia oraz 2 marca miały miejsce referaty dotyczące zagadnienia niemieckich fortyfikacji Krakowa, na przestrzeni lat 1939-1945. Oprócz zdjęć archiwalnych zaprezentowane zostały materiały niemieckie oraz wywiadu AK, w większości dotąd niepublikowane, dotyczące m.in. przygotowywania budynków do obrony, budowy i lokalizacji przewracanych żelbetowych zapór przeciwczołgowych “Fallkörpersperre” oraz co najciekawsze – pozycji polowych wokół miasta. Uzupełnieniem materiałów Continue reading →


“Fundament z Przyborowa” – artykuł o badaniach nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 roku

Posted: June 20th, 2010 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , | No Comments »

W czerwcowym numerze miesięcznika “Odkrywca” opublikowane zostały wyniki badań przeprowadzonych w rejonie Przyborowa przez Piotra Leonowicza. Dotyczyły one polskiego schronu bojowego, którego budowę przerwano na etapie betonowania płyty fundamentowej. Autor prezentuje hipotetyczną rekonstrukcję wyglądu obiektu oraz opisuje szczegółowo wyniki swoich badań. Zapraszamy do lektury! Share