Dokumentacja zespołu dwóch niemieckich krytych szczelin przeciwlotniczych z okresu II wojny światowej w ogrodach klasztoru Kapucynów w Krakowie

Posted: Lipiec 16th, 2009 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Dokumentacja zespołu dwóch niemieckich krytych szczelin przeciwlotniczych z okresu II wojny światowej w ogrodach klasztoru Kapucynów w Krakowie została wyłączona

Niemiecka szczelina przeciwlotnicza z 1944 roku – inwentaryzacja wykonana przez grupę Cztery Historie

Na zaproszenie opiekuna Studenckiego Koła Naukowego „Architektura Militaris” Politechniki Krakowskiej wzięto udział w wykonywaniu dokumentacji pomiarowej zespołu dwóch niemieckich krytych szczelin przeciwlotniczych z okresu II wojny światowej w ogrodach klasztoru Kapucynów w Krakowie. Prace zrealizowano w związku z mającą nastąpić rozbiórką części obiektu. Z inicjatywy „4H” powiększono zakres i szczegółowość opracowania. Umożliwiło to przeprowadzenie rejestracji nie tylko konstrukcji budowlanej obiektu ale także m.in. śladów jego wyposażenia. Wyniki prac uzupełniło pozyskanie z archiwum miejskiego archiwalnego planu obiektu południowego co pozwoliło uzupełnić dokumentację o rekonstrukcję pierwotnego układu niezachowanych wejść od strony ulicy Studenckiej.


Osielec – dokumentacja pomiarowa nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 roku

Posted: Maj 16th, 2009 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Osielec – dokumentacja pomiarowa nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 roku została wyłączona

Kontynuowanie porządkowania i dokumentacji pomiarowej wylewki nieukończonego, polskiego schronu bojowego z 1939 r. na górze osieleckiej koło Jordanowa (przy maszcie telefonii komórkowej). W trakcie prac zlokalizowano poza obrysem schronu wylot rury odpływowej kanalizacji sanitarnej oraz narożnik wylewki wyoblony łukiem o znacznym promieniu, wskazujący na planowane wyposażenie schronu w kopułę pancerną.


Inwentaryzacja schronu plot. na pl. Inwalidów w Krakowie – II etap

Posted: Luty 10th, 2009 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Inwentaryzacja schronu plot. na pl. Inwalidów w Krakowie – II etap została wyłączona

Kontynuacja prac inwentaryzacyjnych jednego z zachowanych w Krakowie ukryć przeciwlotniczych (szczeliny przeciwlotniczej) wybudowanej na początku 1944 roku.


Dokumentacja schronu przeciwlotniczego na pl. Inwalidów w Krakowie – I etap

Posted: Grudzień 16th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, obrona przeciwlotnicza | Możliwość komentowania Dokumentacja schronu przeciwlotniczego na pl. Inwalidów w Krakowie – I etap została wyłączona

Przystąpiliśmy do prac inwentaryzacyjnych jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów przeciwlotniczych w Krakowie.


Rozpoczęcie prac przy nieukończonym polskim schronie bojowym w rejonie Osielca

Posted: Październik 30th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Rozpoczęcie prac przy nieukończonym polskim schronie bojowym w rejonie Osielca została wyłączona

Rozpoczęto porządkowanie powierzchni i dokumentację pomiarową wylewki nieukończonego, polskiego schronu bojowego z 1939 r. na górze osieleckiej koło Jordanowa (przy maszcie telefonii komórkowej). Prace pozwoliły stwierdzić rozbieżność między rzutem obiektu opublikowanym w  artykule „Ślady polskich ośrodków oporu z 1939 roku „Jordanów, Bystra, Naprawa, Skomielna” z 2003 roku a stanem rzeczywistym w zakresie występowania od strony północnej uskoku rzutu – domniemanej lokalizacji planowanego otworu wejściowego do schronu.


Oczyszczanie oraz dokumentacja niemieckiego schronu dla wieży czołgowej w Kossowej – I etap

Posted: Październik 16th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Oczyszczanie oraz dokumentacja niemieckiego schronu dla wieży czołgowej w Kossowej – I etap została wyłączona

Rozpoczęliśmy pierwszy etap prac przy oczyszczaniu oraz inwentaryzacji częściowo zniszczonego wybuchem schronu typu Ringstand, przeznaczonego jako podbudowa pod wieżę czołgową. Schron do tego momentu był błędnie rozpoznawany jako konstrukcja typu Ringstand 58c. Schron zlokalizowany jest na niemieckiej linii umocnień z 1944 roku (OKH-Stellung b-1) w miejscowości Kossowa.


Oczyszczanie płyty fundamentowej nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 r. w rejonie Łazisk k. Mikołowa

Posted: Październik 16th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Oczyszczanie płyty fundamentowej nieukończonego polskiego schronu bojowego z 1939 r. w rejonie Łazisk k. Mikołowa została wyłączona

Na zaproszenie badacza fortyfikacji międzywojennych, p. Jerzego Sadowskiego, wzięto udział w oczyszczeniu płyty fundamentowej nieukończonego, polskiego schronu bojowego z 1939 r. w rejonie Łazisk k. Mikołowa. Zakres prowadzonych prac poszerzono o wykonanie dokumentacji pomiarowej obrysu i ukształtowania powierzchni płyty. Pozwoliła ona określić rozmieszczenie i geometrię planowanych pomieszczeń oraz klasę odporności konstrukcji.

 


Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – wyniki badań

Posted: Wrzesień 16th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – wyniki badań została wyłączona

Wyniki prac przekazano Starostwu oraz Dyrekcji Muzeum Historycznego. Badania w dalszym ciągu trwają. Docelowo obiekty mają zostać udostępnione do zwiedzania po odpowiednich pracach zabezpieczających. Trwa przygotowanie szerszego opracowania na temat wzmiankowanych obiektów.


Rozpoczęcie prac badawczych przy płycie fundamentowej polskiego schronu bojowego z 1939 roku w rejonie Przyborowa

Posted: Wrzesień 16th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Rozpoczęcie prac badawczych przy płycie fundamentowej polskiego schronu bojowego z 1939 roku w rejonie Przyborowa została wyłączona

Rozpoczęto oczyszczanie powierzchni i dokumentację pomiarową płyty fundamentowej nieukończonego, polskiego schronu bojowego (kryptonim roboczy P-3) z 1939 r. w rejonie Przyborowa k. Jeleśni. W efekcie przeprowadzonych prac zweryfikowano wcześniejsze ustalenia zespołu badawczego pracującego pod kierunkiem dr. Mirosława Holewińskiego w latach 80-tych XX w., korygując nieścisłości i uzupełniając je o szereg nowych informacji na temat ukształtowania powierzchni płyty i widocznych elementów zbrojenia.


Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – II etap prac

Posted: Sierpień 24th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – II etap prac została wyłączona

W trakcie wstępnych badań udało się zlokalizować dwa niemieckie obiekty bojowe wybudowane w ramach Galicyjskiej Linii Granicznej (Galizische Grenzstellung) w latach 1940-44.


Dokumentacja pomiarowa pozostałości polskiej „Wartowni nr 3” z 1933/34 r. na Westerplatte (Gdańsk)

Posted: Sierpień 10th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Dokumentacja pomiarowa pozostałości polskiej „Wartowni nr 3” z 1933/34 r. na Westerplatte (Gdańsk) została wyłączona

Rozpoczęto dokumentację pomiarową pozostałości polskiej Wartowni nr 3 z 1933/34 r. na Westerplatte (Gdańsk). Wykonana została zasadnicza część pomiarów konstrukcji „kabin bojowych” i łączącej jej poterny, rozpoczęto pomiary zachowanych reliktów wyposażenia instalacyjnego.


Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – I etap prac (rozpoznanie)

Posted: Maj 16th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Fortyfikacje niemieckie wzgórza zamkowego w Sanoku – I etap prac (rozpoznanie) została wyłączona

Grupa Cztery Historie otrzymała zaproszenie do prac inwentaryzacyjnych na wzgórzu zamkowym w Sanoku. Stroną zapraszającą było sanockie Starostwo Powiatowe.


Inwentaryzacja obiektów Pozycji Pomorskiej w rejonie Sępolna Wielkiego k. Białego Boru

Posted: Maj 16th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje, pommernstellung, pozycja pomorska | Możliwość komentowania Inwentaryzacja obiektów Pozycji Pomorskiej w rejonie Sępolna Wielkiego k. Białego Boru została wyłączona

Wyjazd miał na celu zlokalizowanie obiektów, datowanie oraz wykonanie inwentaryzacji rysunkowej zachowanych schronów bojowych odcinka.


Fortyfikacje niemieckiej linii a-2 w rejonie Woli Podmiejskiej k. Miechowa – badania terenowe

Posted: Kwiecień 16th, 2008 | Author: | Filed under: badania terenowe, fortyfikacje | Możliwość komentowania Fortyfikacje niemieckiej linii a-2 w rejonie Woli Podmiejskiej k. Miechowa – badania terenowe została wyłączona

Celem wyjazdu było zlokalizowanie oraz zinwentaryzowanie reliktów umocnień wybudowanych w drugiej połowie 1944 roku. Zebrane informacje wykorzystane zostaną do publikacji.