Skład i krótka charakterystyka osób tworzących Cztery Historie

 

Piotr Leonowicz

Architekt. Członek Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. Główny profil zainteresowania: ochrona i rewaloryzacja historycznej architektury obronnej. Fortyfikacjami zajmuje się od 1992 roku. Uczestnik programów dokumentacji i ochrony twierdz Kraków i Przemyśl, austro-węgierskich fortyfikacji polowych w Małopolsce oraz schronów Pozycji Granicznej Galicja w rejonie Sanoka. Członek grupy eksperckiej w programie rejestracji obiektów i krajobrazu warownego Twierdzy Pola (Chorwacja). Badacz fortyfikacji Irlandii. Autor i współautor opracowań architektonicznych, historycznych, krajobrazowych, konserwatorskich i projektowych dotyczących fortyfikacji. Organizator, koordynator oraz autor szeregu referatów w ramach dwuletniego cyklu spotkań naukowych KO TPF.

Grzegorz Urbanek

Historyk. Organizator konferencji naukowych dotyczących historii regionu oraz fortyfikacji. Autor i współautor opracowań historycznych, w szczególności dotyczących wybranych aspektów niemieckiej fortyfikacji z lat 1925-1945.

 

Dariusz Pstuś

Pasjonat fotografii, historii i niemieckiej architektury militarnej. Autor i współautor opracowań historycznych, konserwatorskich i artykułów dotyczących fortyfikacji. Członek Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji.

 

Wojciech Opyrchał

Pasjonat fotografii, historii i architektury militarnej. Brał czynny udział w pracach przy udostępnianiu niemieckich obiektów przeciwlotniczych w Krakowie (przy ul. Królewskiej, w Parku Krakowskim, pod Placem Inwalidów) oraz w schronach Regelbau 668 w Rudawie.

 

Krzysztof Michalak

Biolog. Przyrodnik i pasjonat fortyfikacji niemieckich. Opiekun jednego z obiektów bojowych Pozycji Noteckiej.

 

 

 

 

 

Bibliografia (w przygotowaniu):

 1. G. Urbanek, M. Wojtasik, Most ufortyfikowany w Obornikach Wielkopolskich, „Forteca” nr 20-21 (1-2)/2006, s. 76-79.
 2. G. Urbanek, „Perełka” spod Prusinowa, „Odkrywca” 10 (105) 2007, s. 46-48.
 3. G. Urbanek, Historia i architektura zespołu rezydencjonalnego cystersów bledzewskich w Starym Dworku, [w:] Ziemia Międzyrzecka. Ze studiów nad dziejami i tożsamością, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2007, s. 57-64.
 4. G. Urbanek, M. Wojtasik, Umocnienia Wału Pomorskiego – odcinek Strączno, „Forteca” nr 24-25 (1-2)/2007, s. 44-56.
 5. G. Urbanek, Fortyfikacje Pozycji Noteckiej pod Starymi Bielicami, „Odkrywca”, nr 7 (114) 2008, s. 54-56.
 6. G. Urbanek, Most obrotowy D812 w Starym Dworku, „Odkrywca”, nr 4 (111) 2008, s. 50-52.
 7. G. Urbanek, Co z mostem w Starym Dworku?, „Powiatowa” nr 4 2008, s. 12.
 8. G. Urbanek, System obronny Pozycji Trzcielskiej (1937-39, 1944) – historia i struktura na tle specyfiki niemieckich linii mobilizacyjnych, [w:] Ziemia Międzyrzecka. Studia z historii i kultury, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2008, s. 73-84.
 9. G. Urbanek, Kilka uwag na temat obiektów bojowych Frontu Fortecznego Łuku Odry-Warty zlokalizowanych w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. VII, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2009, s. 129-142.
 10. G. Urbanek, Schron bojowy Zw 4a w Czechowie, „Odkrywca”, nr 5 (124) 2009, s. 61-63.
 11. G. Urbanek, Niemiecka stacja radiolokacyjna „Tirstein” pod Trzcielem, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. VIII, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2010, s. 79-86.
 12. G. Urbanek, Pozycja Pomorska, węzeł obronny pod Głuskiem, „Odkrywca” nr 4 (135) 2010, s. 68-73.
 13. G. Urbanek, Castellum Rokitno. Czy Rokitno było twierdzą?, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. IX, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz 2011, s. 47-52.
 14. G. Urbanek, Międzyrzecki Rejon Umocniony – Bilans lat minionych, stan krajobrazu fortecznego i problemy konserwatorskie, [w:] Fortyfikacje w Polsce. Historia – perspektywy ochrony – zagospodarowanie, red. G. Urbanek, Pniewo 2011, s. 93-98.
 15. G. Urbanek, Umocnienia Pozycji Pomorskiej w Drawieńskim Parku Narodowym – węzeł obronny „Pustelnia”, [w:] Pozycja Pomorska. Studia na dziejami fortyfikacji w dolinie Noteci, red. J. Sadowski, Gliwice 2011, s. 32-39.
 16. G. Urbanek, K. Michalak, Most w Starym Osiecznie i przepust w Zdroisku jako przykład blokad przeciwtransportowych III Rzeszy, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 18, Gorzów 2011, s. 119-129.
 17. G. Urbanek, O fortyfikacjach też warto rozmawiać, „Powiatowa”, nr 11 (150) 2011, s. 35.
 18. G. Urbanek, M. Wojtasik, Ciężki schron bojowy Pz.W. 921 pod Starym Osiecznem – próba rekonstrukcji, [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t.8, red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2011, s. 199-204.
 19. M. Tureczek, G. Urbanek, Bożena Grabowska, Paradyż i raj utracony, Gorzów Wlkp. 2010 – Spostrzeżenia na marginesie dziejów baroku w konwentach cysterskich pogranicza wielkopolsko-śląsko-brandenburskiego, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. IX, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2011, s. 181-187.
 20. G. Urbanek, Międzyrzeckie fortyfikacje zabytkiem, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2/2012, s. 40-43.
 21. G. Urbanek, Dlaczego MRU nie jest Wałem Wschodnim, „Powiatowa”, nr 6/157, 2012, s. 6-7.
 22. G. Urbanek, O problemach poradzieckiego „dziedzictwa”, „Powiatowa”, nr 12/163, 2012, s. 22-23.
 23. G. Urbanek, Jeszcze o obiektach Łuku Odry-Warty w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty, w nawiązaniu do książki Dietera Erhardta, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XI, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz 2013, s. 151-154.
 24. G. Urbanek, Spór o lokalizację i granice nowego poligonu dla niemieckiego III Korpusu Armijnego (początki Truppenübungsplatz Wandern), [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XI, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz 2013, s. 93-106.
 25. G. Urbanek, Od frontu fortecznego po pozycję uzbrojeniową. Plac budowy MRU w latach 1937-39, [w:] Międzyrzecki Rejon Umocniony. 80 lat zabytku architektury obronnej, red. G. Urbanek, Pniewo 2013, s. 79-93.
 26. G. Urbanek, Wojsko Polskie a sprawa fortyfikacji MRU w latach 70. i 80. XX wieku – trzy epizody, [w:] Międzyrzecki Rejon Umocniony. 80 lat zabytku architektury obronnej, red. G. Urbanek, Pniewo 2013, s. 123-133.
 27. G. Urbanek, Przygotowania do obrony Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w latach 1944-45, „Nowa Marchia – prowincja zapomniana. Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”, Zeszyty Naukowe nr 11, Gorzów Wlkp. 2013, s. 262-287.
 28. G. Urbanek, Międzyrzecki Rejon Umocniony – zabytek dziedzictwa militarnego w przestrzeni turystyki kulturowej regionu, [w:] Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim, red. B. Bielinis-Kopeć, P. Zalewski, Gubin 2014, s. 197-208.
 29. G. Urbanek, „Najstarsza niemiecka ceglana budowla po prawej stronie Odry” – od propagandy po próbę renowacji zamku międzyrzeckiego w latach 30. i 40. XX wieku, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XII, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz 2014, s. 57-69.
 30. G. Urbanek, Problemy kształtowania się turystyki wokół budowli militarnych z okresu II wojny światowej na terenie woj. lubuskiego, [w:] II wojna światowa: pamięć – polityka – turystyka, red. Olga Kurilo, Frankfurt/Oder 2014, s.
 31. G. Urbanek, Hydrotechnika w fortyfikacji Łuku Odry i Warty. Kontekst militarny i społeczny, [w:] Społeczeństwo i fortyfikacje – dawniej i dziś, red. G. Urbanek, Poznań 2015 (w druku).
 32. G. Urbanek, Organizacja Volkssturmu i rozbudowa umocnień w Kraju Warty w 1944 roku – dwa dokumenty, [w:] Społeczeństwo i fortyfikacje – dawniej i dziś, red. G. Urbanek, Poznań 2015 (w druku).
 33. A. Urbanek, G. Urbanek, Nowe Kursko – osada przesiedleńców z międzyrzeckich fortyfikacji, „Odkrywca”, nr 4 (195) 2015, s. 64-66.
 34. G. Urbanek, Poligon wędrzyński w latach 1937-1945, „Nowa Marchia – prowincja zapomniana. Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”, Zeszyty Naukowe nr 12, Gorzów Wlkp. 2015 (w druku).
 35. G. Urbanek, Forteczna prowokacja gliwicka, „Cztery Historie”, nr 1 (2) 2015, s. 76-79.
 36. G. Urbanek, Polski orzeł na niemieckim ratuszu – magistrat Międzyrzecza w walce o symbol miasta w latach 20. XX wieku, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XIII, red. A. Indycka, M. Tureczek, Międzyrzecz 2015, s. 57-62.
 37. G. Urbanek, O budowie i walkach w umocnieniach Łuku Odry i Warty na marginesie książki „Brennpunkt Ostwall”, André Vogel i Uwe Klar, [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XIII, red. A. Indycka, M. Tureczek, Międzyrzecz 2015, s. 191-198.
 38. M. Tureczek, G. Urbanek, Kilka spostrzeżeń na temat dziejów Międzyrzecza oraz Ziemi Międzyrzeckiej (w świetle książki Andrzeja Kirmiela), [w:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, t. XIII, red. A. Indycka, M. Tureczek, Międzyrzecz 2015, s. 199-218.
 39. G. Urbanek, Statua maryjna ze Starego Dworku, „Spotkania z zabytkami”, nr 7-8 2015, s. 52-54.
 40. G. Urbanek, Losy dziedzictwa kulturowego w Skwierzynie i okolicach w kontekście 1945 roku oraz pierwszych lat powojennych, [w:] Ziemia Lubuska, Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, Gorzów Wlkp. – Zielona Góra 2015 (w druku).
 41. G. Urbanek, Renowacja kościoła filialnego w Starym Dworku w latach 30. XX wieku, „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, t. 14, red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2015 (w druku).
 42. G. Urbanek, M. Wojtasik, Ciężki schron bojowy Pz.W. 921 pod Starym Osiecznem – próba rekonstrukcji, [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t.8, red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2011, s. 199-204.
 43. K. Michalak, J. Wajda, Fortyfikacje Pozycji Pomorskiej jako walor kulturowy Drawieńskiego Parku Narodowego, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 18, Gorzów 2011, s. 131-150.
 44. D. Pstuś, Grupa Warowna „Góra Śmiadowska”, „Odkrywca” nr 11 2010, s. 59-63.
 45. D. Pstuś, Cztery Historie” na Górze Śmiadowskiej. Podsumowanie badań fortyfikacji Pozycji Pomorskiej w rejonie Łączno-Dąbrowica, „Odkrywca” nr 3 2014, s. 58-64.
 46. D. Pstuś, Schron dowodzenia na terenie dawnych koszar w Wałczu, „Cztery Historie”, nr 1 (2) 2015, s. 60-75.
 47. Mikulski M., Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Pstuś D., Obronność Krakowa XIX i XX wieku jako element rozwoju miasta. Zarys tematyki. [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Wyrozumski J., Kraków 2007, s. 757-839.
 48. D. Pstuś, Zapomniane fortyfikacje,  Głos Wadowicki 5 2007.
 49. D. Pstuś, Znikające zęby smoka,  Odkrywca 4 (99) 2007.
 50. D. Pstuś, Fortyfikacje linii a-2, odcinek Świniary Krzyżanowice,  Odkrywca 5 (100) 2007.
 51. D. Pstuś, Stutzpunkt Rudawa,  Odkrywca 8 (103) 2007, s. 46-48.
 52. D. Pstuś, Wielkie sprzątanie,  Odkrywca 9 (104) 2007, s. 44.
 53. D. Pstuś, Stutzpunkt Czułówek,  Odkrywca 12 (107) 2007, s. 58-59.
 54. D. Pstuś, A2-Stellung pod Miechowem,  Odkrywca 5 (112) 2008, s. 49-51.
 55. P. Leonowicz, D. Pstuś, Podsumowanie wyników wstępnego rozpoznania niemieckich obiektów fortyfikacyjnych na terenie zamku w Sanoku. Analiza możliwości i kierunków ich rewaloryzacji i wyeksponowania [on line] [dostęp 21 października 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.powiat-sanok.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-3-30
 56. D. Pstuś, Pozycja Pomorska odcinek Pilowmühle. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju konstrukcji niemieckich obiektów bojowych do roku 1936, [w:] Poszukiwania 2 2009.
 57. D. Pstuś, Problematyka amatorskiej rewaloryzacji w przykładach cz. 1, [w:] Poszukiwania 5 2009.
 58. Leonowicz P., Pstuś D., Podsumowanie inwentaryzacji zachowanych elementów wyposażenia niemieckich obiektów fortyfikacyjnych Pozycji Odry z lat 1930-32, maszynopis, Kraków 2009.
 59. D. Pstuś, Grupa Warowna Góra Śmiadowska, Odkrywca 11 (130) 2009, s. 59-63.