• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Skład i krótka charakterystyka osób tworzących Cztery Historie

Dariusz Pstuś

Pasjonat fotografii, historii i niemieckiej architektury militarnej. Autor i współautor opracowań historycznych, konserwatorskich i artykułów dotyczących fortyfikacji.

Publikacje (wybrane):

Mikulski M., Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Pstuś D., Obronność Krakowa XIX i XX wieku jako element rozwoju miasta. Zarys tematyki. [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Wyrozumski J., Kraków 2007, s. 757-839.
Pstuś D., Zapomniane fortyfikacje,  “Głos Wadowicki” 5 2007.
Pstuś D., Znikające zęby smoka,  “Odkrywca” 4 (99) 2007.
Pstuś D., Fortyfikacje linii a-2, odcinek Świniary – Krzyżanowice,  “Odkrywca” 5 (100) 2007.
Pstuś D., Stutzpunkt Rudawa,  “Odkrywca” 8 (103) 2007, s. 46-48.
Pstuś D., Wielkie sprzątanie,  “Odkrywca” 9 (104) 2007, s. 44.
Pstuś D., Stutzpunkt Czułówek,  “Odkrywca” 12 (107) 2007, s. 58-59.
Pstuś D., A2-Stellung pod Miechowem,  “Odkrywca” 5 (112) 2008, s. 49-51.
Leonowicz P., Pstuś D., Podsumowanie wyników wstępnego rozpoznania niemieckich obiektów fortyfikacyjnych na terenie zamku w Sanoku. Analiza możliwości i kierunków ich rewaloryzacji i wyeksponowania [on line] [dostęp 21 października 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.powiat-sanok.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-3-30
Pstuś D., Pozycja Pomorska odcinek ” Pilowmühle”. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju konstrukcji niemieckich obiektów bojowych do roku 1936, [w:] “Poszukiwania” 2 2009.
Pstuś D., Problematyka amatorskiej rewaloryzacji w przykładach – cz. 1, [w:] “Poszukiwania” 5 2009.
Leonowicz P., Pstuś D., Podsumowanie inwentaryzacji zachowanych elementów wyposażenia niemieckich obiektów fortyfikacyjnych “Pozycji Odry” z lat 1930-32, maszynopis, Kraków 2009.
Pstuś D., Grupa Warowna “Góra Śmiadowska”, “Odkrywca” 11 (130) 2009, s. 59-63.

Piotr Leonowicz

Architekt. Członek Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. Główny profil zainteresowania: ochrona i rewaloryzacja historycznej architektury obronnej. Fortyfikacjami zajmuje się od 1992 roku. Uczestnik programów dokumentacji i ochrony twierdz Kraków i Przemyśl, austro-węgierskich fortyfikacji polowych w Małopolsce oraz schronów Pozycji Granicznej “Galicja” w rejonie Sanoka. Członek grupy eksperckiej w programie rejestracji obiektów i krajobrazu warownego Twierdzy Pola (Chorwacja). Badacz fortyfikacji Irlandii. Autor i współautor opracowań architektonicznych, historycznych, krajobrazowych, konserwatorskich i projektowych dotyczących fortyfikacji. Organizator, koordynator oraz autor szeregu referatów w ramach dwuletniego cyklu spotkań naukowych KO TPF.

Wojciech Opyrchał

Pasjonat fotografii, historii i architektury militarnej. Brał czynny udział w pracach przy obiektach przeciwlotniczych w Krakowie (przy ul. Królewskiej, w Parku Krakowskim, pod Placem Inwalidów) oraz w schronach Regelbau 668 w Rudawie.

 

 

Krzysztof Michalak

Biolog. Przyrodnik i pasjonat fortyfikacji niemieckich. Opiekun jednego z obiektów bojowych “Pozycji Noteckiej”.