• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Oprowadzanie po reliktach fortu 33 “Krakus” Twierdzy Kraków. Podgórskie Dni Otwartych Drzwi

Posted: September 30th, 2015 | Author: | Filed under: Artykuły | Comments Off on Oprowadzanie po reliktach fortu 33 “Krakus” Twierdzy Kraków. Podgórskie Dni Otwartych Drzwi
Widok z kopca Krakusa na nasypy kryjące pozostałości koszar obronnych fortu nr 33

Widok z kopca Krakusa na nasypy kryjące pozostałości koszar obronnych fortu nr 33

W ramach XIV Podgórskich Dni Otwartych Drzwi (imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Podgórze.pl), odbywających się w tym roku pod hasłem “Utracone dziedzictwo”, zrealizowano oprowadzanie po reliktach jednego z najstarszych dzieł obronnych Twierdzy Kraków. Fort 33 “Krakus” powstawał sukcesywnie w latach 1849-1857. Przetrwał niemal równe 100 lat. Rozebrano go w dwóch etapach w latach 30-tych i 50-tych XX wieku. Pozostały po nim archiwalne rysunki i fotografie a w terenie relikty archeologiczne. Odczytanie i interpretacja tych ostatnich były głównym tematem prezentacji pod hasłem “Fort ‘Krakus’ – archeologia bez łopaty”.