• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Oprowadzanie po fortyfikacjach na Skałkach Twardowskiego w Krakowie – Podgórskie Dni Otwartych Drzwi

Posted: September 28th, 2014 | Author: | Filed under: Notki | Comments Off on Oprowadzanie po fortyfikacjach na Skałkach Twardowskiego w Krakowie – Podgórskie Dni Otwartych Drzwi

Uczestnicy oprowadzania przy fosie dawnego szańca FS-29

W ramach XIII Podgórskich Dni Otwartych Drzwi (imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Podgórze.pl), odbywających się w tym roku pod hasłem “Dziedzictwo – źródło tożsamości”, zrealizowano spacer zatytułowany “Wojna krymska na Skałkach Twardowskiego”. W cieniu obchodów 100-lecia wybuchu pierwszej wojny światowej mija rocznica rozpoczęcia innego wielkiego konfliktu. 160 lat temu rozpoczęła się wojna nazwana później krymską, która choć toczona tysiące kilometrów od Krakowa, pozostawiła w mieście trwałe ślady. Na pamiątkę ówczesnych wydarzeń jak również niedawnego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego o Krym, zaprezentowane zostały fortyfikacje austriackiego polowego obozu warownego z okresu wojny krymskiej (1854-55):
– bateria polowa FB-28,
– szaniec piechoty IS-29 1/2 ,
– szaniec polowy FS-29,
ponadto:
– odcinek rowu strzeleckiego niemieckiej “Pozycji Fryderyka” (1944 r.),
– polowe stanowisko ogniowe karabinu maszynowego z okresu PRL.

Umocnione prefabrykowanymi płytami stanowisko karabinu maszynowego z okresu PRL, wbudowane w wał austriackiego szańca IS 29 ?

Umocnione prefabrykowanymi płytami stanowisko karabinu maszynowego z okresu PRL w wale austriackiego szańca IS 29 1/2