• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Wycieczka naukowa po fortyfikacjach czechosłowackich

Posted: July 26th, 2014 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Wycieczka naukowa po fortyfikacjach czechosłowackich

DSC_2772

Wyjazd wakacyjny w rejon gór Bystrzyckich i Orlickich wykorzystano na zapoznanie się
z niemieckimi fortyfikacjami z okresu międzywojennego na przełęczach Spalonej i Nad Porębą.


DSC_2655

Analiza konstrukcji składających się na nie czterech schronów, pozwoliła na skorygowanie ustaleń zawartych w artykule “Hitlerowskie fortyfikacje Drogi Sudeckiej” z 1989 roku oraz doprecyzowanie informacji na temat faktycznej odporności stropodachu i sposobu mocowania maskującej konstrukcji zadaszenia obiektów przy schronisku “Jagodna”.

 

Wycieczka naukowa po fortyfikacjach czechosłowackich z okresu międzywojennego na odcinku Rokytnickim i Kralickim ukierunkowana została na zapoznanie się ze sposobami ich włączenia
w lokalny ruch turystyczny. Odwiedzone zostały udostępniane do zwiedzania schrony: R-S 88 “Mlází”, R-S 87 “Průsek” i grupa warowna “Hurka”.

DSC_2795

DSC_2800

Zapoznano się z obiektem R-S 86 “U paseky” na którego kopule wojska niemieckie przeprowadziły
w 1938 roku testowe odpalenia ładunków kumulacyjnych (analogicznie jak w schronie polskim
w rejonie Wymysłowa nad zalewem świerklanieckim), ścieżkami dydaktycznymi: “Fortyfikacje Rokytnickie” i “Grupa Warowna Hurka” oraz odważną rewaloryzacją barokowego kościoła
w Neratowie.

DSC_2735