• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Dokumentacja pomiarowa elementu niemieckiej zapory przeciwczołgowej z okresu II wojny światowej na nasypie kolejowym przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

Posted: April 20th, 2014 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Comments Off on Dokumentacja pomiarowa elementu niemieckiej zapory przeciwczołgowej z okresu II wojny światowej na nasypie kolejowym przy ul. Radzikowskiego w Krakowie
16_zapora_ppanc_azory_01

Zdjęcie jednego z bloków (pozostałość zapory). Fot. z lutego 2006 r.

W związku z zaobserwowanymi pracami modernizacyjnymi odcinka linii kolejowej przy przystanku Kraków-Łobzów, wykonano dokumentację pomiarową i fotograficzną elementu niemieckiej zapory przeciwpancernej z okresu II wojny światowej, położonej na nasypie kolejowym przy ul. Radzikowskiego.