• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Los jeńców sowieckich w czasie II wojny światowej – sesja naukowa w Krakowie

Posted: May 10th, 2010 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , | No Comments »

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego przy współpracy z Pracownią Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii UP oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zaprasza na sesję edukacyjną poświęconą traktowaniu jeńców sowieckich przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

Projekt dotyczy rzadko poruszanej tematyki unicestwienia w obozach hitlerowskich na ziemiach polskich 3,5 miliona żołnierzy radzieckich z blisko 6 milionów, którzy dostali się do niewoli niemieckiej. W sesji zostaną ujęte wątki podejścia hitlerowskiej machiny śmierci do narodów słowiańskich. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do poznania i zrozumienia wzajemnej historii Polski i Rosji, co jest tym cenniejsze w dobie poszukiwania płaszczyzn porozumienia między naszymi narodami.

W programie: słowo wstępne, ?Wyzwolenie czy okupacja- Armia Czerwona na ziemiach polskich w końcowej fazie II wojny światowej (1944-1945)? – prof. Jacek Chrobaczyński (UP), wykład pracownika Muzeum Auschwitz-Birkenau dra Jacka Lachendro na temat tragedii ofiar sowieckich w obozie Auschwitz-Birkenau, Leszek Gorycki (UP) wygłosi odczyt traktujący o obozach dla jeńców Armii Czerwonej w strefie przyfrontowej. Wyświetlony będzie również film dotyczący tematyki sesji.

12 maja 2010 r. zostanie także otwarta wystawa poświęcona losowi jeńców sowieckich w hitlerowskich obozach.

Miejsce: Audytorium im. prof. W. Danka, główny budynek UP, ul. Podchorążych 2.

Czas: 12 maja 2010 r., godz. 11.00-14.00

Źródło:  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie