• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

Bobrowniki – polskie fortyfikacje zagrożone podczas inwestycji drogowej – inwentaryzacja cz. 1

Posted: April 11th, 2010 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , | No Comments »

Widoczny na zdjęciu satelitarnym zarys kopuły w polskim schronie bojowym - źródło: zumi.pl

Polskie schrony bojowe z lat 1935-36 zagrożone zostały zniszczeniem w związku z prowadzeniem prac przy budowie drogi przecinającej wzniesienie w Bobrownikach. O fakcie tym informowaliśmy już wcześniej.

Kopuła, fragment stropu oraz jedno z wejść do obiektu fot. Dariusz Pstuś

Kopuła, fragment stropu oraz jedno z wejść do obiektu fot. Dariusz Pstuś

Ze względu m.in. na trudności natury logistycznej – wyjazd,  podczas którego zaplanowano prace inwentaryzacyjne – odbył się dopiero w kwietniu. Ze względu na nieporozumienie dotyczące tego, które faktycznie obiekty podlegają rozbiórce – podjęliśmy prace pomiarowe przy dwóch z nich. W pierwszej kolejności objęły one obiekt z kopułą. Galeria z prac – wkrótce.


Niemieckie fortyfikacje w Sanoku – kolejny etap badań

Posted: April 10th, 2010 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , , , , , | No Comments »

Wzgórze zamkowe w Sanoku - rozpoczęcie prac ziemnych w pobliżu schronu bojowego fot. Dariusz Pstuś

Podczas robót ziemnych poprzedzających odbudowę skrzydła zamkowego odkopany został jeden z obiektów bojowych. Stworzyło to okazję do uzupełnienia inwentaryzacji, którą wykonaliśmy w roku 2008.

Piotr Leonowicz podczas inwentaryzacji niemieckiego schronu bojowego fot. Dariusz Pstuś

Pomiary obejmowały odsłonięte części ścian i stropu, oraz elementy związane z układem wentylacji.


Nietoperze kontra fortyfikacje MRU – spotkanie u Konserwatora

Posted: April 1st, 2010 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , , , , , | No Comments »

W zielonogórskiej siedzibie Urzędu Konserwatora Zabytków, p. Barbary Bielinis-Kopeć, odbyło się spotkanie zwolenników ochrony przyrody i nietoperzy, zwolenników ochrony zabytków oraz przedstawicieli władz. Mimo, iż deklarowano potrzebę kompromisu, dyskusja przerodziła się w spór co jest ważniejsze – fortyfikacje czy nietoperze.

To unikatowe siedlisko nietoperzy, które musimy chronić. Populacja nietoperzy spada od dwóch lat, dlatego musimy bardziej o nie zadbać. A ruch turystyczny nie sprzyja bezpiecznemu ich zimowaniu – mówił Tomasz Kokurewicz, twórca projektu od lat badający nietoperze.

Przeciwnicy projektu również przedstawiali swoje argumenty.

To paradoks. Im bardziej dbamy o nietoperze w ostatnich latach, tym jest mniej. A pomysły ograniczania ruchu doprowadzą do likwidacji ruchu turystycznego. A z czego mają żyć takie gminy jak nasza? W dodatku widzę w tym projekcie zapisy, których wcześniej nie było, a podobno uzgadnialiście to z nami – mówił wójt gminy Lubrza Eugeniusz Chamarczyk.

Z dokumentu nie wynika gdzie dokładnie jest rezerwat, nie uwzględniono miejscowego planu zagospodarowania. Będziemy mieli kłopoty z inwestycjami – tłumaczyła wiceburmistrz Międzyrzecza Ewa Batura.

Ze względu na fakt, że do Rejestru Zabytków wpisany został jedynie Pz.W. 717 a inne dzieła ujęte są tylko w ewidencji wojewódzkiej, trudno podnosić jest argumenty przez pasjonatów fortyfikacji. Jako główne zagrożenie wymieniono wodę, ponieważ w projekcie pojawiły się zapisy wedle których, podziemia celowo miałyby zostać zalewane. Przeciw takiemu działaniu zaprotestowała również Konserwator –

To nie jest obojętne nawet dla fortyfikacji z betonu.

Barbara Bielinis-Kopeć zdecydowała, że zaopiniuje projekt negatywnie.

Cytaty pochodzą z internetowego wydania Gazeta Lubuska